“අරහ” බුදු ගුණය

රහසත් පව් නොකො
කෙලෙසරයනුත් දුරු කො
නිසි වූයෙන් පුද
අරහ යන නම කියති මුනිඳු

– බුදුගුණාලංකාරය

රහසින්වත් කිසිදු පාපයක් නොකරන හෙයින් ද, සියළු කෙලෙසුන් අංශු මාත්‍රයකුදු ඉතිරි නොකොට නැසූ හෙයින් ද පූජාවන්ට – අප විසින් ඉමහත් ගෞරවයෙන් කරනු ලබන ඕනෑම පූජාවකට සුදුසු හෙයින් ද බුදුරජානන් වහන්සේට “අරහ” යැයි කියනු ලැබේ.

අප මෙයින් තුන්වන පේළිය පමණක් සලකා බලමු.

නිසි වූයෙන් පුද

ඒ කියන්නෙ අප විසින් ඉමහත් ගෞරවයෙන් කරනු ලබන ඕනෑම පූජාවකට බුදුරජානන් වහන්සේ සුදුසු වෙනවා කියන එකයි.අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් පූජාවන් මොනවද ?

තේරුම් ගන්න, අපි යමක් හිතෙන් කරනවා නම්, ඒ සිතුවිල්ලට කිසිම සීමාවක් නෑ. අපි කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන් කිසිම සීමාවක් නැතිව.එහෙම නම් අපට බැරිද ලෝකයේ මනුස්සයෙකුට කරන්න පුළුවන් ඉහළම පූජාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් හිතෙන් කරන්න. හරියට සුමන මාලාකාරගේ සමන් මල් පූජාව වගෙ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මඟ වඩිනවා. අපි උන්වහන්සිට මල් පූජා කරනවා. ඒ මල් වියනක් වාගෙ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙ ඉහළිනුත්, දෙපසිනුත්, පිටුපසිනුත් සැකසී බුදුරජාණන් වහන්සේ සමඟම ගමන් කරනවා. අපට බැරිද මේ සිදුවීම හිතෙන් මවා ගන්න ? ඒ මවා ගැනීමත් එක්කම ඒ පූජාව හිතෙන්ම බලලා ඒ සතුට හිතෙන්ම විඳ දරා ගත හැකි නම් ?

හැමදාම එකම වේලාවකට මොහොතක් මේ සිතුවිල්ලෙන් ඉඳලා ඒ සතුට විඳ ගත හැකි නම් ? විශේෂයෙන් ම මේ සිතුවිල්ලෙන් දවස පටන් ගත හැකි නම්, ඒ දවස කොච්චර ලස්සණ වෙයි ද ?

Advertisements
This entry was posted in 01. තෙරුවන් ගුණ, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s