“සම්මා සම්බුද්ධ” බුදු ගුණය

තුන් කල්හිම පැව ති
පද’රුත් සියල් ලොව ඇ ති
අතැඹුල සෙ දැන ග ති
එයින් සම්මා සම්බුදු’න යෙ ති

– බුදුගුණාලංකාරය

 

අතීත, වර්තමාන, අනාගත යන තුන් කාලයෙහිම පැවති පවතින සියළුම පද හා ඒවායේ අර්ථ, අතෙහි ඇති නෙල්ලි ගෙඩියක් සේ පිරිසිඳ දන්නා හෙයින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක.

 

අපට මේ ගුණයෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනය මොකක්ද ?

 

අපි හැමෝම යම්කිසි විෂයයක් හෝ කිහිපයක් අපේ අධ්‍යාපනය සඳහා හෝ වෘත්තිය සඳහා එක්කෝ ඉගෙන ගන්නවා. නැතිනම් ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. අපි එයින් අපි කැමතිම විෂයය තෝරා ගනිමු. ඒ විෂයයේ අතීත වර්තමාන හා අනාගත යන තුන් කල්හිම පැවති පවතින සියළුම පද හා ඒවායේ අර්ථ තේරුම් ගන්න – වඩාත් හොඳින් තේරුම් ගන්න හා තේරුම් ගෙන ඒවායින් ප්‍රයෝජන ගන්න උත්සාහ කරමු. මේ වාගෙ උත්සාහයක අවසාන ප්‍රතිඵලය කුමක් වෙයි ද ?

තවමත් අපේ රටේ මොන විෂයයක් වුනත් දන්න, ඒකෙ කෙළවරටම ගිය, යන, යන්න උත්සාහ කරන අය හුඟාක් අඩුයි. ඒ හන්දා සමහර විෂයයන් ක්‍රියාවට නංවන්න අවශ්‍ය අය තවමත් අප පිටරටින් ගෙන්වන්න උත්සාහ දරනවා, විශේෂයෙන් ඉන්දියාවෙන් හා බංග්ලා දේශයෙන්.

අපි මේ බුදු ගුණය අපේ පෞද්ගලික ජීවිතේ ගති ලක්ෂණ දියුණු කර ගන්නත් උදව් කර ගත්තොත් අපටත් නොදැනීම අපත්, ඒ එක්කම රටත් දියුණු වේවි. එහෙම නේද ?

Advertisements
This entry was posted in 01. තෙරුවන් ගුණ, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s