මළ ගෙවල් සහ මරණ ගෙවල්

යම් ගෙදරක යමෙක් මැරුණහම අපි මහා පුදුම දෙයක් කරනවා. ඒ තමයි මළ ගෙදර තනි නොකරන එක. ගඩොල්වලින් ලී වලින් සිමෙන්තිවලින් හැදිල තියෙන ගේ තනි නොකරන එක. ඒත් හුඟාක් අයට අමතක වෙනවා ඒ ගෙදර අය තනි වෙලා නේද ඉන්නෙ කියන එක.

 

ඇත්තටම සිද්ද වෙන්න ඇත්තෙ මේකයි. මුලින්ම වටාපිටාවෙ අය මළ ගෙදර අයව තනි නොකරන්න ඇති. මේක චාරිත්‍රයක් බවට පත් වෙන්න ඇති. “මළ ගෙදර ඉන්න අයව තනි නොකරනවා” කියන එක “මළ ගෙදර තනි නොකරනවා” යන්නට වෙනස් වෙන්න ඇති. දැනටත් ඒ වෙනස් වෙච්ච බහුබූතය ඒ විදියටම කරගෙන යනවා ඇති.

 

සාමාන්‍ය පෙළට විද්‍යාව උගන්වන ගුරුවරු දරුවන්ට විද්‍යාත්මක හේතු කියලා දෙනවා. නොයෙක් චාරිත්‍ර වාරිත්‍රවලට හේතු කියලා දෙනවා. අවබෝධ කරලා දෙනවා. ඒත් මේ වාගෙ සමාජයට මුල් ඇද ගත්ත දුර්මත කියලා දෙන්නෙ නෑ. ඒවා වෙනස් කරන්නෙ නෑ. හේතුව සමාජයෙ වැඩි හරියකට තනියම හිතන්න ශක්තියක් නැති වීම ද ? එහෙමත් නැත්නම් හැම දෙයක් ම පොතටම වහල් වෙලා කරන නිසා වත් ද ?

 

පොඩ්ඩක් හිතන්න, මළ ගෙදරකට තනි රකිද්දි ඒ ගෙදර ඉන්න අතිශයින් සංවේදී චරිතවලට වෙන්නෙ මොකක්ද කියල. ඒ අයට හිතෙනව ඇති අපට වැඩිය හිත්පිත් නැති මේ ගල් වැලි සිමෙන්ති ලොකු ද කියල. මේ විදියට මළ ගෙදරක කියන කරන දේ වලින් ඒ ගෙදර ඉන්න අයව මරණ ගෙදරක් බවට පත් වේවි.

 

දැන්වත් අපි සමාජයෙ මුල් බැස ගත්තු මේ විදියෙ මත හැදෙන්න මුල් වූ හේතු හොයමු. ගඩොල් වැලි සිමෙන්තිවලට වඩා මිනිස් හිත් වටිනා බව තේරුම් ගනිමු. එමඟින් වටාපිටාවෙ හැමෝටම සැනසීම උදා කර දෙමු.

This entry was posted in 04. හැඟීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

One Response to මළ ගෙවල් සහ මරණ ගෙවල්

  1. විද්‍යාත්මක හේතු කටපාඩම් කරවන ගුරුවරු තාමත් ඕනෑතරම් ඉන්නවා.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s