“විජ්ජා චරණ සම්පන්න” බුදු ගුණය

විද්දෑ නැණ අට
පසළොස් සරණ ගුණය
ඇතියෙන් එමුනි ස
පිරුණු විජ්ජා චරණ නම් ල

– බුදුගුණාලංකාරය

අෂ්ට විද්‍යා ද, චරණ ධර්ම පහළොව ද දන්නා හෙයින්, පුරන ලද හෙයින්, කෙළවරට ම පැමිණි හෙයින් බුදුරජාණන් වහන්සේ “විජ්ජා චරණ සම්පන්න” නම් වන සේක.

 

විද්‍යාව කියල කියන්නෙ මූලික න්‍යායයන් ක්‍රියාවට නැංවීමයි. එසේ නංවන ලද ක්‍රියාවලියයි.

 

අපට මේ බුදු ගුණය අප තුළට ගන්නා විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි බුද්ධ ධර්මයේ එන මොකක් හෝ බණ පදයක් ක්‍රියාවට නංවන විදියක් සිතීමත් සිතා එය ක්‍රියාවට නැංවීමත්.එක සතියකට එක ක්‍රියාවක් – එක සතියකට අමාරු නම් එක මාසයකට එක ක්‍රියාවක් – එක මාසකට අමාරු නම් – එක අවුරුද්දකට එක ක්‍රියාවක් – එක අවුරුද්දකට අමාරු නම් ජීවිත කාලයටම එක ක්‍රියාවක්. මේ විදියට අඩු ගණනෙ එක් හෝ හොඳ දෙයක් අප ක්‍රියාවට නැංවූවා නම් අප දිනුවා වෙනවා.

 

අනෙක් අතට අද අපේ රට අවශ්‍ය වෙන්නෙ මූලික න්‍යායයන් ක්‍රියාවට නංවන අයයි. න්‍යාය මොකක් වුණත් – ඒක ගණිතය, විද්‍යාව, පරිගණක විද්‍යාව වගෙ මොකක් වුණත්, අපට ඒක හරියට ක්‍රියාවට නංවන්න පුළුවන් නම්, අපි මේ බුදු ගුණය අපේ ජීවිතේ එදිනෙදා දේවලටත් යොදා ගත්තා වෙනවා.

 

අපි හැමෝම මේ දේ කරන්න උත්සාහ කරලා බලමුද ?

Advertisements
This entry was posted in 01. තෙරුවන් ගුණ, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s