“සුගත” බුදු ගුණය

යහපත් කොට යෙතැ යි
සුන්දර තැනට සැපතැ යි
සොඳුරු බස් කියතැ යි
කියති ඒ මුනි රජුට සුගතැ යි

– බුදුගුණාලංකාරය

යහපත් සේ ගමන් කරන – අතිශය සුන්දර අතිශය ගාම්භීර ලීලාවෙන් ගමන් කරන හෙයින් ද, ඕනෑම සුන්දර තැනක් තව තවත් ඒකාලෝක කරනා හැකියාවක් ඇති හෙයින් ද, කනට අතිශයින් ප්‍රියමනාප
සුන්දර වූ වචන පවසන්නා වූ හෙයින් ද බුදුරජාණන් වහන්සේ සුගත නම් වන සේක.

 

අපි මේ කවියෙ තුන්වන පදය විතරක් අරගෙන බලමු.

සොඳුරු බස් කියතැ යි

ඒ කියන්නෙ කනට අතිශයින් ප්‍රියමනාප සුන්දර වචන පවසන්නා වූ හෙයින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සුගත නම් වන බවයි.

 

අපි කවුරුත් ප්‍රිය වචන අහන්න කැමතියි. ඕනෑම දරුණු කෙනෙක් ප්‍රිය වචනවලින් මෙල්ල කරන්න පුළුවනි. ඒ අපි අහන්න කැමති වචන නෙ. ඒත් අපි කියන්නෙ එබඳු වචන ද ?

 

මුදු මොළොක් වචන කියන්නෙ මාතෘත්ව පදනම් කරගත් වචනයි. අපේ සමාජයෙ තියෙන ලොකුම දුර්වලකමක් තමයි මේ ගුණයෙන් ඉවත් ව සිටීම. අපි ස්ත්‍රී වුවත් පුරුෂ වුවත් අපට බැරිද මේ ගුණය වඩා ගන්න. එයින් වෙන්නෙ අප වගේම අප වටා ඇති සමාජයත් අතිශයින් මාතෘ ගති සහිත වීමයි. එහෙම මුදු මොළොක් වීම අපටත් වඩා අපෙන් පසු එන පරපුරට ලොකු උදව්වක් වේවි, වඩ වඩාත් නිර්මාණශීලී වීමට.

Advertisements
This entry was posted in 01. තෙරුවන් ගුණ, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s