“ලෝකවිදූ” බුදු ගුණය

තුන් ලොව නතු ලෙස
දැනගෙන නොදත් මෙලොව
දෙසුයෙන් නියම කො
ලෝකවිදු යැයි කියති මුනිඳු

– බුදුගුණාලංකාරය

කාම, රූප, අරූප යන තුන් ලෝකයම තමා නතු කර ගත් ලෙසට ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙසට ම අවබෝධ කරගෙන ඒ දේ මෙලොව කරුණු කාරණා නොදත් අයට නිසි සේ දේශනා කරන හෙයින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකවිදු නම් වන සේක.

 

අපට අපේ සමාජයට අද අති දක්ෂ ගුරුවරු සිය දහස් ගණනක් අවශ්‍යයි. ඒ මොන වගෙ ගුරුවරු ද ?

 

පළමුව තමා උගන්වන විෂයය අති විශිෂ්ඨ ලෙස ග්‍රහණය කර ගත් තමාට නතු කර ගත් අය විය යුතුයි. තමන් උගන්වන විෂයයවත් හරිහැටි දන්නෙ නැත්නම් තමන්ගෙන් දක්ෂයින් බිහි වෙන්නෙ කොහොමද ?

 

දෙවනුව ඒ තමා දත් දේ උදාහරණ සහිතව උපක්‍රම සහිතව ඉගැන්වීමේ හැකියාවක් තිබිය යුතුයි. මෙහිදී උගන්වන දේ අනුව ගෝලයින්ගේ හැකියාවන් අනුව උගන්වන්නේ උදාහරණ සහිතව ද රහිතව ද යන්නත් මුල සිට අගට ද අග සිට මුලට ද යන්නත් ඉගැන්වීමේදී භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය කුමක්ද යන්නත් තීරණය කිරීමේ හැකියාවක් තිබිය යුතුයි.

 

එහෙම ගුරුවරුන්ගෙන් යමක් ඉගෙන ගත්තොත් ඒ දේ ජීවිත කාලයටම ගෝලයාට මතක හිටීවි. අපි ත් එහෙම ගුරුවරයෙක් වෙන්න උත්සාහ ගනිමු ද ?

Advertisements
This entry was posted in 01. තෙරුවන් ගුණ, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s