සයින් වක්‍රයෙන් ඝාතීය හෝ ලඝු වක්‍රයකට

සාමාන්‍යයෙන් අපට සිදුවන නොයෙක් දෑ සිද්ද වෙන්නෙ යම්කිසි මෝස්තරයකට අනුවයි. හුඟාක් වෙලාවට ඒකෙ හැඩය හරියට සයින් වක්‍රයක් වාගෙ. යම්කිසි කාලයක් ඉහළට ගියොත් ඒ හා සමාන කාලයක් පහළට යනවා. පහත දැක්වෙන්නෙ සයින් වක්‍රයක රූපයක්.

 

මේ සයින් වක්‍රයක එක ලක්ෂණයක් තමයි මැද්දෙන් යන තිරස් අක්ෂයෙන් හරියටම වක්‍රය දෙකට බෙදෙන එක. ඒ කියන්නෙ ඒ ඉර උඩින් තියෙන කොටසයි යටින් තියෙන කොටසයි හරියටම සමාන වෙනවා. මේක හරියට පහත දැක්වෙන ගීතය වාගෙ නේද ?

 

ඉර හඳ පායන ලෝකේ. . .

ආලෝකය අතරේ

සැප දුක සමබර වේ

මේ ජීවන කතරේ

මේ ජීවන කතරේ

සැප දුක සමබර වේ. . .

 

අපට පුළුවන් වුනොත් මේ වක්‍රය ඝාතීය ශ්‍රිතයෙ වක්‍රයකට හරි ස්වාභාවික ලඝු ගණකවල වක්‍රයකට හරි හරව ගන්න, එතකොට අපට පුළුවන් වෙයි හැමදාම දියුණු වෙන්න. පහත දැක්වෙන්නෙ මේ වක්‍ර දෙක එකම රූපයක ඇඳ ඇති අවස්ථාවක්.

 

ඝාතීය ශ්‍රිතය අක්ෂයෙ ඍණ අගයයන්වලින් පටන් අරගෙන එන්න එන්න වැඩි වෙමින් වැඩි වෙන ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙමින් ඉහළට ඇදී යනවා. ඒත් ලඝුගණකයෙ වක්‍රය අක්ෂයෙ ඍණ අගයයන්වලට යන්නෙ නෑ. ඝාතීය ශ්‍රිතය හරියට අතීත භවවල පුරුදු පුහුණු කරන ලද ගුණාංග වාගෙ. ඒවා මේ භවයෙදිත් වඩන්න පටන් ගත්තොත් ඒ හැකියාවල් එන්න එන්න වැඩිවෙමින් ඉහළටම යනවා. ඒත් ලඝු ගණක සඳහා වන වක්‍රය හරියට මේ භවයෙදි වඩන්න පටන් ගත්ත හැකියාව වාගෙ. ඒකට ඉහළට යනකොට වැඩිවෙන්නෙ හෙමින්.

 

අපට හොයල බලන්න පුළුවන් නම්, අපේ ජීවිතවලට බලපාන සයින් වක්‍රයෙන් ඝාතීය ශ්‍රිතයකට මාරු වෙන්න, වෙන වචනවලින් කියනව නම්, දවස ගානෙ දියුණු වෙන ප්‍රඥාවකට එන්න පුළුවන් නම් අපූරුයි නේද ?

 

This entry was posted in 08. Forecasting, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to සයින් වක්‍රයෙන් ඝාතීය හෝ ලඝු වක්‍රයකට

  1. අමිල says:

    මුදිතා අක්කා මෙ සංකල්පය ගැන මට කිව්වෙ ඔබෙ මල ගෙදරදියි. හරිම පුදුමයි.. ඔබෙ මරණයෙන් මාස තුනකට පසු මෙසේ හමුවීම..

    • මුදිතා says:

      මල්ලි, එතුමා අප අතැර ගිය ජූලි 25 වැනිදා ඉඳන් ගත වී ඇත්තේ දෙමසයි. එතුමා මේ වහළ යට නැති අඩුව අපට තදින්ම දැනෙනවා.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s