“සත්ථා” බුදු ගුණය

බව කතරින් එතෙ
ලනුයෙන් සතන් හැම ව
තිලෝගුරු මුනි ව
වීය සත්තා නමින් පුවත

– බුදුගුණාලංකාරය

 

ලෝකයේ දුක් විඳින සත්ත්වයා මේ භවය නම් වූ කාන්තාරයෙන් එතෙර කරන හෙයින් බුදුරජානන් වහන්සේ සත්ථා නම් වන සේක.

 

අප අතරෙ කොච්චර අය ඉන්නවද හිතෙන් දුක් විඳින , කයින් දුක් විඳින, ආර්ථිකය නිසා දුක් විඳින, සමාජීය කරුණු නිසා දුක් විඳින ? මේ අයට හුඟාක් වෙලාවට තමන්ගෙ දුක කියා ගන්න කෙනෙක් නෑ.

 

බොහෝමයක් වයසක අය මහළු නිවාසවල දුක් විඳිනවා. ඒ අයට කෑමබීමවලින් අඩුවක් නෑ. ඒත් වයසට ගියහම අවශ්‍ය වෙන්නෙ, වැදගත් වෙන්නෙ කෑමබීම පමණක් නෙවෙයි. දරුවකුගෙ ආදරයක් සෙනෙහසක් ඒ අයට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ එක්කම ඒ අයගෙ හැඟීමක් ඇති, ” ඒ අය සමාජයට අවශ්‍ය නැති අය” ය කියල. “ඒ අය මරණය එන තෙක් ඉන්න අය” ය කියල. තවත් අය, බොහෝම ලාබාල අය ඉන්න පුළුවන්, ඒ අයගෙ “අධ්‍යාපනය” කියන හැබෑ කර ගන්න බැරුව.

 

මේ අය ජීවත් වෙන කාන්තාරයෙන් ගලව ගන්න අපට උදව් වෙන්න පුළුවන් නම් . . . එක සිතිවිල්ලකින්, එක වචනයකින්, එක පුංචි ක්‍රියාවකින් අපට මේ අයට උදව් වෙන්න පුළුවන් නම් ?

 

අද ම උත්සාහ කරල බලමු ද ?

Advertisements
This entry was posted in 01. තෙරුවන් ගුණ, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s