ගණ දෙවිඳු හෙවත් ගණේශ්

ගණ දෙවියන් අවබෝධ කිරීමේ මුල් පියවරේ නම් ඔබ ඉන්නෙ ඔබ ගණ දෙවියන්ට පරාන බයකිනුයි ඉන්නවා ඇත්තෙ. ගණ දෙවියන්ට විතරක් නෙවෙයි ගණ දෙවියන් මුල් වන අධ්‍යාපනයට හා මූලික න්‍යායන්වලටත් ඔබ තුළ තියෙන්න ඕනෙ පුදුම බයක්. ඒ වගේම සූත්‍ර, සමීකරණ, රූප සටහන්, වගු, ප්‍රමේයයන් වගෙ දේවල් ගැනත් ඔබ තුළ තියෙන්න ඕනෙ මහා බයක්.

 

හැබයි ඔබ පළමු පියවර සාර්ථකව නිම කරලා දෙවන පියවරට ඇවිල්ලා නම් ඔබ තුළ ගණ දෙවියන්ට වගේම අධ්‍යාපනයට හා මූලික න්‍යායන්වලටත් තියෙන්න ඕනෙ බයක් නෙවෙයි ගෞරවයක්. ඒ වගේ සූත්‍ර, සමීකරණ, ප්‍රමේයයන් ගැන වගේම ඒවා හොයා ගත්ත අය ගැනත් ඔබ තුළ විශාල ගෞරවයක් තියෙන්න ඕනෙ.

 

ඔබ දෙවෙනි පියවරත් පහු කරලා තුන්වන පියවරට ඇවිල්ලා නම් ඔබ ගණ දෙවියන්ට සේවය කරන්න අරගෙන තියෙන්න ඕනෙ. එක්කෝ ගණ දෙවි කෝවිලක ඔබ සේවය කළ යුතුයි. එහෙමත් නැත්නම් ගණ දෙවියන් ප්‍රධාන වන අධ්‍යාපන ආයතනයක ඔබ සේවය කළ යුතුයි. ඒ වගේම ඔබ ගණ දෙවියන් හට හෝ අධ්‍යාපනයට ඉමහත් ලැදියාවකින් කටයුතු කරන කෙනෙක් විය යුතුයි.

 

ඔබ සිව්වන පියවර දක්වා පැමිණි කෙනෙක් නම්, ඔබ ගණ දෙවියන් හට ඇති ගෞරවය වෙනුවට මිත්‍රත්වයකින් කටයුතු කරන කෙනෙක් විය යුතුයි. එහෙම නැතිනම් ඔබ අධ්‍යාපනයට ත් ඒ වගේම මූලික න්‍යායයන්, සූත්‍ර, සමීකරන, ප්‍රමේයයන් වගෙ දේ වලටත් අති මහත් මිත්‍රත්වයක් ඇත්තෙකු විය යුතුයි. එවන් දේ ගැන බිය නොවී විශේෂ ගෞරවයකුත් නොකර ඒවා තමන්ගේ මිතුරන් සේ සහයෝගී ව වැඩ කරන කෙනෙකුගේ තත්ත්වයට ඔබ පත් වී තිබිය යුතුයි.

 

පස්වන පියවරෙහි දී ඔබ ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ගණ දෙවියන් හට කිට්ටු වන අතර සයවන පියවරෙහි දී ඔබ ගණ දෙවියන් හා සම වනු ඇති. මේ එක් එක් පියවර සාර්ථකව නිම කර ගණ දෙවියන් හා සම වීමට උත්සාහ දැරීම විශේෂයෙන් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සිටිනා කාගේත් යුතුකමක් විය යුතු නේද ?

This entry was posted in 12. දෙවියනි ඔබ කොහිද ?, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s