“බුද්ධ” බුදු ගුණය

සිව්සස් සිය නැණි න්
දැන දැන්වීය කුළුණි න්
දුරලයි අනුවණි න්
එ බුදු නම් වීය ගුණ පමණි න්

– බුදුගුණාලංකාරය

 

දුක, දුකට හේතුව, දුක නැති කිරීම හා දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය යන කරුණු තමාගේම නුවණින් අවබෝධ කරගෙන, ලෝක සත්ත්වයා කෙරෙහි වූ මහා කරුණාවෙන් යුක්ත ව, ඔවුන් අනුවණින් ගලවා ගැනීම සඳහා දහම් දෙසූ බැවින් බුදුරජාණන් වහන්සේ “බුද්ධ” නම් වන සේක.

 

සමහර වෙලාවට අපි, අනුන් කළ ක්‍රියාවක් නිසා, අනුන් කී වචනයක් නිසා කේන්ති ගන්නවා. දුක් වෙනවා. ඒ වෙලාවට කවුරු කොහොම කිව්වත් අපට ඒ අය කියන කාරණා පිළි ගැනෙන්නේ නෑ. අපි ඒ වෙලාවට ආවේගයෙන් අන්ධ වෙලයි ඉන්නෙ.

 

ඒ වෙලාවට ළඟ ඉන්න කෙනෙක් කියන කරන දෙයක් වැරදීමෙන් තව තවත් නරක දේ වෙන්න පුළුවන්.

 

මේ වගෙ හැඟීමක් පුංචියට ආ වෙලාවක, ඒකට හේතුව අපටම විග්‍රහ කර ගන්න අපට පුළුවන් වුණොත්, ඊළඟට ඒ දේ, ඒ පුරුද්ද, ඊට වඩා ලොකු අවස්ථාවකටත් යොදල ඒකට හේතුවත් අපටම විග්‍රහ කර ගන්න පුළුවන් වුණොත් ?

 

මේ වාගෙ හැකියාවකින් අපට වාසි කිහිපයක් ලැබෙනවා. එකක් අප දිහා පටම ම බලා ගන්න පුළුවන් වීම. අනෙක අපේ ඇති යමක් විග්‍රහ කිරීමේ හැකියාව පුදුම විදියට දියුණු වීම. ඒ හන්ද අපි මේ හැකියාව දියුණු කර ගන්න උත්සාහ ගනිමු ද ?

Advertisements
This entry was posted in 01. තෙරුවන් ගුණ, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s