“භගවා” බුදු ගුණය

බෙදුයෙන් දහම් ක
බජනය කෙළෙන් ගුණ ක
බග දහමින් සස
බැවින් බගවත් වී ය මුනි ස

– බුදුගුණාලංකාරය

 

 

ධර්මස්කන්ධය බෙදූ බැවින් ද, සියළු ගුණ සමුදායයන් දරන හෙයින් ද, විශිෂ්ඨ වූ ධර්මයෙන් යුක්ත හෙයින් ද, බුදුරජාණන් වහන්සේ භගවා නම් වන සේක.

 

යමෙකුට හරි ගුරුවරයෙක් වෙන්න ඕනෙ නම්, ඇත්තටම මොකක්ද වෙන්න ඕනෙ. විෂයය කුමක් වුණත් ගෝලයාට ඇඟට වදින විදියට ඒ දේ උගන්වන්න ඕනෙ. එහෙම කරන්න නම්, උගන්වන දේ ගුරුවරයා තුළ ඉතාමත්ම ස්ථාවර ව දැනුමක් විදියට තියෙන්න ඕනෙ. තමන් තුළ නැති දෙයක් හරිහැටි තේරෙන විදියට අනුන්ට කියල දෙන්න පුළුවන් ද ?

 

තමන් උගන්වන විෂයය තමන් තුළ ඉතාමත්ම ස්ථාවර දැනුමක් විදියට තැන්පත් කර ගන්නෙ කොහොමද ? තමා ඒ දේ ඇසුරු කරන්න ඕනෙ. න්‍යායානුකූල ව විතරක් නෙවෙයි ප්‍රායෝහිකවත් ඇසුරු කරන්න ඕනෙ. එතකොටයි අපි දන්න දේ හරියට අනුන්ට බෙදන්න පුළුවන් වෙන්නෙ.

 

ඒ නිසා නිවැරහි න්‍යායයන් සොයා ගනිමු. ඒවා ඇසුරු කරමින්, වඩ වඩාත් ඇසුරු කරමින්, අප තුළ ඉතාමත්ම ස්ථාවර දැනුමක් විදියට තැන්පත් කර ගනිමු. ඉන්පසු ඒ දැනුම හැමෝටම බෙදා දෙමු. ඒ මඟින් භාග්‍යවත් වෙමු.

Advertisements
This entry was posted in 01. තෙරුවන් ගුණ, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s