ප්‍රශ්ණයක් !

ඔබට දැනටමත් ප්‍රශ්ණයක් වෙලා ඇති මේ වගේ “ඔබේ දරුවාව පරිගණක විශේෂඥයකු කළ යුත්තේ ඇයි ? ” වැනි මාතෘකාවක් සහිත ලිපියක් මේ මාතෘකාව් යටතේ වර්ග කළේ කුමන හේතුවක් නිසා ද යන්න ගැන. ඇත්තටම එම ලිපිය මෙම මාතෘකාව යටතේ සාකච්ඡාකිරීමට බලාපොරොත්තු වන කාරණා සඳහා ප්‍රාරම්භයක් පමණයි.
ඉදිරියේදී පහත දැක්වෙන කරුණු ගැන දීර්ඝ වශයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් වනවා ඇති.

 

පටිසම්භිදා මග්ගප්පකරණය” යනු අති විශිෂ්ඨ ග්‍රන්ථයෙකි. එහි සඳහන් වන කොටස් අතර නොයෙක් ආකාරයේ ප්‍රඥාවන් වැඩීම සඳහා ප්‍රගුණය කළ යුතු අනුපස්සනාවන් ද වේ. මා තරයේ විශ්වාස කරන පරිදි, තේරුම් ගෙන ඇති පරිදි බුද්ධ ධර්මය යනු තමා කරන කෙබඳු කටයුත්තක් සඳහා වුව ද, එහි විශිෂඨත්වය ලබා ගැනීම සඳහා යොදා ගත හැකි අපූරූ ක්‍රමෝපායයන් පද්ධතියක් සහිත විශ්ව දැනුම් සම්භාරයෙකි. අපේ රටේම කරුමයට දෝ අද එම දැනුම් සම්භාරය කාලයේ වැලි තලාවන්ගෙන් ආවරණය වී ඇත.

 

ඉදිරි ලිපිවලදී, පරිගණක විද්‍යාව විෂයයක් වශයෙන් හදාරණ සිසු සිසුවියන් මෙන්ම පොදුවේ ඕනෑම දරුවකු විශිෂ්ඨත්වයට ළඟා කරවීම සඳහා දෙමාපියන් හා ගුරුවරුන් විසින් යොදා ගත හැකි ක්‍රම මෙන්ම එක් එක් නිපුණතාවයක් ලබා ගැනීම සඳහා පුරුදු පුහුණු කළ යුතු දේ ද සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇත.

 

උදාහරණ වශයෙන් ඉහත දැක් වූ ග්‍රන්ථයේ මෙසේ සඳහන් වේ. ජවන ප්‍රඥාව වැඩීම සඳහා අනිච්චානුපස්සනාව ද, නිබ්බේදක ප්‍රඥාව හෙවත් සංස්කාරයන් හි නොඇලීමේ නුවණ සඳහා දුක්ඛානුපස්සනාව ද, මහා ප්‍රඥාව සඳහා අනත්තානුපස්සනාව ද, තීක්ෂණ ප්‍රඥාව සඳහා නිබ්බිදානුපස්සනාව ද, විපුල ප්‍රඥාව සඳහා විරාගානුපස්සනාව ද, ගම්භීර ප්‍රඥාව සඳහා නිරෝධානුපස්සනාව ද වැඩිය යුතුය. එසේම ඉහත දැක්වූ ප්‍රඥාවන් හත පූර්ණය කළ අයට පාණ්ඩිත්‍යය ද, ඉහත ප්‍රඥාවන් අට පූර්ණය කළ අයට පෘථු ප්‍රඥාව ද, ඉහත ප්‍රඥාවන් නවය පූර්ණය කළ අයට හාසු ප්‍රඥාව ද ලැබෙනු ඇත.

 

අපට පහසුවෙන් ම කළ හැකි දෙයක් ඇත. එය නම් ඉහත දක්වා ඇති එක් එක් ප්‍රඥාවකින් හැඟවෙන්නේ කුමක් දැයි තේරුම් ගැනීම වෙනුවට එය ලබා ගැනීම සඳහා වැඩිය යුත්තේ කුමක් දැයි තේරුම් ගැනීමයි. එසේම තමාගේ වෘත්තියට එසේත් නැතිනම් තමාගේ දරුවා යොමු කරවීමට බලාපොරොත්තු වන වෘත්තියට අදාල නිපුණතා ලබා ගැනීම සඳහා මෙම වැඩිය යුතු අනුපස්සනාවන් අදාල වන්නේ කෙසේ දැයි තේරුම් ගැනීමයි.

 

ඉදිරියේදී මේ අවබෝධය පියවරෙන් පියවර ලබා ගැනීමට උත්සාහ දරමු.

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s