“ස්වාක්ඛාත” දහම් ගුණය

ස්වාක්ඛාත” කියන්නෙ බුද්ධ ධර්මය මැනවින් දේශණා කරන ලද්දක් ය යන්නයි. “සන්දිඨික” කියන්නෙ එය තමා ම දැකිය යුතුය යන්නයි.

 

අප ගණිතය ඉගෙන ගන්න පටන් ගනිද්දි, අපි විශ්වාස කරනවා, ගණිතය ඉතා හොඳින් අර්ථ දක්වන ලද විෂයයක් බවට. අපි ඒ ගැන සැක කරන්නෙ නෑ. අප ගණිතයේ නොයෙකුත් දේ සොයා ගත් අය ගැන, ගණිතඥයින් ගැන හිතන්නෙ ඉතා ගෞරවයෙන්. අපි ගණිතය ඉතාමත්ම ඉහළටම ඉගෙන ගෙන ඉවර කරනකම්, අපට තේරෙන හැටියට ගණිතය අර්ථ දක්වන්න යන්නෙ නෑ. ඒ එක්කම අපි ගණිතය වෙන විෂයයක් හරහා ඉගෙන ගන්න යන්නෙත් නෑ.

 

අප කරාටේ ඉගෙන ගන්න පටන් ගනිද්දි, අපි හිතනවා, කරාටේ ඉතා හොඳින් අර්ථ දක්වන ලද විෂයයක් බවට. අපි ඒ ගැන සැක කරන්නේ නෑ. අපි කරාටේවල නොයෙකුත් දේ සොයා ගත් අය ගැන, කරාටේ ශූරයින් ගැන හිතන්නෙ ඉතා ගෞරවයෙන්. ඒ වගේම, අප කරාටේ ඉතා ඉහළටම ඉගෙන ගන්නකම්, අපට අවශ්‍ය විදියට කරාටේ අර්ථ දක්වගෙන කරන්න යන්නෙත් නෑ.

 

ඒත් අපි බුද්ධ ධර්මය වගෙ ඉතාමත්ම මැනවින් අර්ථ දක්වන ලද විෂයයක් ඉගෙන ගනිද්දි ඒ දේ කරනවද ? අප විශ්වාස කරනවද බුද්ධ ධර්මය ඉතාමත්ම හොඳින් අර්ථ දක්වන ලද විෂයයක් බවට ? අපට ඒ ගැන කිසිම සැකයක් නැද්ද ? අපි බුද්ධ ධර්මය හදාළ, ප්‍රගුණය කළ විශිෂ්ඨ පුද්ගලයින් ගැන හිතන්නෙ කොහොමද ? ඒ එක්කම ඇයි අපි බුද්ධ ධර්මය වෙන වෙන දේ එක්ක සංසන්දනය කරන්න යන්නෙ ? ඇත්තටම වෙන්න ඕනෙ වෙන වෙන දේ බුද්ධ ධර්මය එක්ක සංසන්දනය කිරීම නේද ?

 

බුද්ධ ධර්මය ඉතාමත්ම හොඳින් අර්ථ දක්වන ලද්දක් ය කියල පිළි ගන්නෙ නැතුව, බුද්ධ ධර්මය හොඳින් අවබෝධ කර ගන්න යන්නෙ කොහොමද ? කොටින්ම ස්වාක්ඛාත ගුණයට එන්න කලින් සන්දිට්ඨික ගුණයට එන්නෙ කොහොමද ?

 

This entry was posted in 01. තෙරුවන් ගුණ, සිංහල. Bookmark the permalink.

One Response to “ස්වාක්ඛාත” දහම් ගුණය

  1. මුදිතා says:

    ඇත්තෙන්ම ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ ප්‍රඥාව කරා යන මාර්ගය ස්ථාවර කරන වැදගත්ම පියවරක් බව පැහැදිලියි. අපේ ගෞරවණීය බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම තමන් වහන්සේ අනුදැන වදාළ ඒ උතුම් සද්ධර්මය ගුරු තනතුරේ තබා ගත්තේ එය ඒ තනතුරට සුදුසු නිසා. ලොව පහළ වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම ශාස්තෲවරයාණන්ගෙන් ඒ ලෙසින් පිදුම් ලබාපු සද්ධර්මය ගැන ඒ සම්බුදු සසුනේ අනුගාමිකයන් වෙච්ච අප ප්‍රශ්න කරන්නේ කොහොමද? බුදුන් වහන්සේ වදාළ පමණින්වත්, වෙනත් ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් හෝ කිසිවෙකුත් කී පමණින්වත් නොපිළිගෙන, තම මනසින් විමසා බලා පිළිගන්නා ලෙසට අර්ථ දැක්වීමෙන්ම එම උතුම් සද්ධර්මයේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය හෙළි වෙනවා නේද? එම කරුණම ඇතැමුන් තම වාසියට යොදා ගත්තත්, නුවණැත්තන් ඒ ප්‍රඥා ගොචර මාවතේ ස්ථාවර ගමනක් යන්නට ශ්‍රද්ධාව, ඒ කියන්නේ පිළිගැනීම හා විශ්වාසය, අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරගන්නවා. එනිසාම ඔවුනට ඒ ප්‍රඥාව වෙත වඩා ඉක්මණට ලඟා වෙන්න පුළුවන් වෙනවා.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s