“සන්දිට්ඨික” දහම් ගුණය

සන්දිට්ඨික” කියන්නෙ එය තමා ම දැකිය යුතුය යන්න යි. අප යම් ධර්මයක් යම් විෂයයක් අප විසින් ම දකින්නෙ කොහොමද ?

 

අපි හිතමු, ගුග්ලි එල්මෝ මාකෝනි රේඩියෝව හොයාගෙන ඒ පිළිබඳව ඉතාලි භාෂාවෙන් සියළු පියවර සහිතව පොතක් ලිව්වා කියල. අපට ඕනෙ රේඩියෝවක් හදන හැටි ඉගෙන ගන්න නම් අපි කරන්න ඕනෙ මොනවද ?

 

අපි ගුග්ලි එල්මෝ මාකෝනිගෙ පින්තූරයක් එල්ලගෙන, උදේට හවසට ඒ පින්තූරයට වැන්දට, අපි කන බොන දෙයින් පෝඩ්ඩක්, බොහෝම පෝඩ්ඩක්, පුංචිත්තන් පිඟානක කෝප්පෙක තියල නමට පමණක් ගුග්ලි එල්මෝ මාකෝනිගෙ පින්තූරෙ ඉස්සරහ තිබ්බ පමණින් අපට රේඩියෝවක් හදන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි ද ?

 

එහෙමත් නැත්නම් අර අපට අකුරක්වත් නොතේරෙන ඉතාලි භාෂාවෙන් ලියූ පොත අරගෙන, හිස මුදුනෙ තියාගෙන, උත්සව ලීලාවෙන් ඒ පොතේ තියෙන දේවල් උච්චාරණය කළ පමණින් අපට රේඩියෝවක් හදන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි ද ?

 

වෙන්න ඕනෙ මොකක්ද ? මුලින්ම අපි අපට නොතේරෙන, අකුරක්වත් නොතේරෙන ඉතාලි භාෂාවෙන් ලියූ පොත අපට තේරෙන භාෂාවකට හරවගන්න ඕනෙ. ඊළඟට ඒ පොතේ කියල තියෙන දේ කරන්න ඕනෙ. පියවරෙන් පියවර කරන්න ඕනෙ. ගුග්ලි එල්මෝ මාකෝනි කියල තියෙනව නම්, අවුරුදු හතක් මේ පොතේ තියෙන දේවල් කරන්න ඕනෙ නෑ, දවස් හතක් කළහම ඇති කියල. අපි ඒ කියල තියෙන දේ ඒ විදියටම කරන්න ඕනෙ.එතකොට, ඒ ප්‍රගුණය කිරීමේ, දැරීමේ, ප්‍රතිඵලයක් විදියට අපටත් පුළුවන් වෙයි රේඩියෝවක් හදන්න.

 

අපිත් එහෙම කරල බලමු ද ?

Advertisements
This entry was posted in 01. තෙරුවන් ගුණ, සිංහල and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to “සන්දිට්ඨික” දහම් ගුණය

  1. indika kumara says:

    ඕක තමා ලාOකීය බොදු අය ලඟ නැතිම ගුනය…..අපි අහනව බණ ෆන් එක ගන්නව රිමූ කරනව අනික් කනෙන්….100 Mbps walin…………

  2. kumudupinto says:

    මේ මාතෘකව යටතේ ඇති කාරණා ගැන Comments අඩු එකයි පුදුමෙ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s