අසාමාන්‍ය ප්‍රවීනතා සඳහා – ස්ථිතිකය වෙනුවට ගතිකය

සාමාන්‍යයෙන් අපි කුඩා කාලයේ දරුවන් ලවා චිත්‍ර අන්දනවා. පරිසරය බලන්න එක්ක යනවා. සමහර විට ඡායාරූප ත් ගන්නවා. කලාතිරකින් ඔවුන් දකින දේ වීඩියෝ කරනවා වෙන්නත් පුළුවනි. (ඒත් මේ පහසුකම තවමත් කිහිප දෙනෙකුට පමණක් සීමා වී තිබෙනවා. බොහෝ අය තවමත් වීඩියෝ කරන්නේ මංගල හෝ අවමංගල උත්සව වාගෙ වැදගත් අවස්ථා පමණයි.)

ඒත් අපි කුඩා අයගෙ අවධානය පරිසරයෙ ඇති වෙනස්වීමේ ලක්ෂණයට යොමු කරනවාද ? බොහෝ විට උත්තරය “නැත” යන්නයි. මෙයින් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය බොහෝ සෙයින් භයානකයි. ඔවුන් වැඩිහිටියන් වූ පසු ත්, ඔවුන් අපේක්ෂා කරන්නේ ස්ථිතික දේ මිස ගතික දේ නොවෙයි. ඒ නිසාම සමාජයේ සිදු වන හා සිදු විය යුතු හුඟාක් වෙනස්කම් මේ අය රුස්සන්නෙ නෑ. ඒ වගේම එහි තවත් ප්‍රතිඵලයක් වන්නේ ඉතා වේගයෙන් වෙනස් වන ක්ෂේත්‍රවල විද්‍යාඥයන් බිහි වීමේ අඩුවක් ඇති වීමයි. ඇත්තටම අපි විද්‍යාඥයින් යැයි හඳුන්වන්නේ විද්‍යාඥයින් ද කියන එකත් ප්‍රශ්ණයක් වෙන්න පුළුවන්.

ඒ නිසා අප යෝජනා කරන පළමු අභ්‍යාස මාලාව වන්නේ ස්ථිතිකය වෙනුවට ගතිකය ගැන අවබෝධයක් ලබා දෙන අභ්‍යාස මාලාවයි. අපි මේ අභ්‍යාස මාලාව දිගේ එකින් එක අවබෝධ කරමින් ඉදිරියට යමු.

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s