තවත් Home Computers

Sinclair කම්පියුටර්වලට අමතරව තවත් Home Computers වර්ග ගණනාවක් වෙළඳපොළට ආවා. ඒවා අතර Commodore 64,Radio Shack, BBC Micro, Atari වගේ ඒවා තිබුණා.

Commodore 64

Commodore 64

මම Sinclair වලට අමතරව ඉස්සෙල්ලාම ගත්තේ RAM එක 64K වූ Commodore 64 ආකාරයේ Home Computer එකකුයි. මේකෙ දත්ත ගබඩා කරන්න තිබුණේ කැසට්වල. නමුත් ඒ සඳහා ඔවුන් ම නිපද වූ කැසට් හා කැසට් යන්ත්‍රයක් පාවිච්චි කරන්නයි සිද්ද වෙලා තිබුණෙ.

Apple II

Apple II

ඊළඟට මම Apple Compatible Computer එකක් ගත්තා. ඒ කාලෙ මුල්ම හා අවසාන වතාවට Apple IIe කියන කම්පියුටරයට සමාන ඒත් ඊට වඩා මිලෙන් අඩු කම්පියුටරයක් නිකුත් වුණා. මේකෙ RAM එක 64K වූ අතර මිල රුපියල් 60,000.00 ක් පමණ වුණා.

ඒ කාලෙ Home Computers වල වැඩියෙන්ම පොදු භාෂාව වුණේ BASIC කියන පරිගණක භාෂාවයි. මුලින් ආ Sinclair, Commodore වාගෙ Computers වල මුල් කාලෙ තිබුණෙ මේ භාෂාව විතරයි. ඒකත් ROM BASIC එකක්. ඒ කියන්නෙ ඒ භාෂාව පාවිච්චි කරන්න වෙනම Software එකක් install කරන්න ඕනෙ වුණේ නෑ. ඒක ROM එකේ තිබුණා.

ඒ වගේම තවත් ප්‍රශ්ණයක් තමයි. ඒ එක් එක් භාෂාවක් එකිනෙකට වෙනස් වීම. ඒ කියන්නෙ උදාහරණයක් හැටියට, Sinclair Computers වල යම්කිසි තැනක යමක් කරන්න at කියන නියෝගයයි පාවිච්චි කරන්න වුණේ. ඒත් Commodore Computers වල මේ සඳහා Poke කියන නියෝගය පාවිච්චි කරන්න සිද්ද වූ අතර Apple Computers වල මේ සඳහා HTab හා VTab යන නියෝග පාවිච්චි කරන්න වුණා.

Advertisements
This entry was posted in 06. පරිගණක අත්දැකීම්, සිංහල and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to තවත් Home Computers

  1. මේවා තවමත් ලග තියේද? commodore එකක වැඩ කරන්න ආසයි..

  2. kumudupinto says:

    මම මේ කතා කරන්නෙ 80 දශකයෙ මුල් භාගය ගැන. මේ කාලය වෙනකොට තියේය කියලා හිතන්න අමාරුයි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s