ස්ත්‍රී පුරුෂ

මම නම් හිතන්නෙ අප මතුපිටින් දකින ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය නෙවෙයි ඇත්තම තත්ත්වය කියලා. ඕනෑම කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිත කාලයෙන් හරි අඩක් ස්ත්‍රී චිත්ත තත්ත්වයකිනුත් ඉතිරි අඩ පුරුෂ චිත්ත තත්ත්වයකිනුත් කල් ගෙවනවා කියන මතයට සෑහෙන සාධක තියෙනවා.

ඉස්සර බොහෝම හෙමින් ජීවිතය ගත කරපු අයට නම් ඒ විදියට හිතන විදිය වෙනස් කර ගන්න බැරි වෙන්න ඇති. ඒකට හේතුව තමා ඉතාමත්ම හෙමින් ගමන් කළ කෙනෙක් බැවින් ඒ චිත්ත තත්ත්වය නිම කර ඊළඟ අවස්ථාවට පත් වීමට ඔහුට හෝ ඇයට කාලය නොතිබූ බැවිනුයි. ඒත් අද ලෝකයෙ අයගෙ තත්ත්වය මීට වඩා වෙනස්. ඒ ගොල්ලො ජීවිතේ ගමන් කරන්නෙ ඉතාමත්ම වේගයකින්. ඒ හන්දම ඒ අයට කිහිප වාරයක්ම මේ අවස්ථා මාරු කර ගන්න සිද්ද වෙනවා.

හැබැයි මේ බව හරිහැටි තේරුම් නොගත්තොත්, අප හුඟාක් ජිවිතේ වැදගත් දේවල් ගැන තීරණ ගන්නෙ මතුපිටින් බලල ඒ අනුවයි. තීරණ ගත්තායින් පස්සෙ ප්‍රහ්ණ මතු වෙන්නෙ එතකොටයි.

හුඟාක් වෙලාවට ප්‍රේම සම්බන්ධයකින් වූ විවාහවලත් ඉතාමත්ම කටුක ප්‍රශ්ණ ඇති වූ අවස්ථා අනන්තයි. තමන් ප්‍රේම කරන කාලයේ දී වසාගෙන හිටි තමාගේ යථා තත්ත්වය අයිති කර ගත් හෝ අයිති වූ පසු නිරාවරණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සෙ අයිති වීම ගැන බයක් නැති නිසා දෝ ප්‍රශ්ණ ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම නම් හිතන්නෙ ඒකට ප්‍රධාන වෙන්නෙ කියල කයින් තමන් කෙසේ වුවත් ඊට අදාළ නොවන චිත්ත ස්වභාවයක පිහිටීමත්, ඒ චිත්ත ස්වභාවය සීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වන ලක්ෂනයකින් යුක්ත වීමත් කියන හේතු දෙක කියලයි.

පිට්ටනිය මැදට ගිහිල්ල සෙල්ලම් කරන අයට වඩා ඒ ගැන නිදහස්ව හිතන්න පුළුවන් වෙන්නෙ පිට්ටනිය වටේ සෙල්ලම නරඹන අයටයි. හැම තිස්සෙම ආගන්තුකයෙකු ව ජීවිතය දිහා බැලීම ජීවිතය අවබෝධ කිරීමට පහසුවක් කියලයි මම හිතන්නෙ.

හැබැයි මෙසේ චිත්ත ස්වභාවය වේගයෙන් වෙනස් කර ගැනීමට හැකි වීම විශිෂ්ඨ හැකියාවක් කියලයි මම හිතන්නෙ. එයින් ස්ත්‍රී චිත්ත ස්වභාවය සිසිල් දිය දහරකිනුත් පුරුෂ චිත්ත ස්වභාවය නිතරම දැල්වෙන ගිනි ජාලාවකිනුත් නිරූපනය කිරීමේ කිසිම වරදක් ඇතැයි මට නම් හිතෙන්නේ නෑ.

එහෙම නම් යම් පුද්ගලයකුට එසේ එක් ක්ෂණයකදී සිසිල් දිය දහරාවක ශක්තියටත්, අනෙක් ක්ෂණයෙහිදී උණුසුම් ගිනි ජාලාවක ශක්තියටත් මාරු විය හැකි නම් එය ලෝකයේ යමෙකුට දැකිය හැකි ඉතාමත්ම ආශ්චර්යමත් සිද්ධියක් වෙනවා.

This entry was posted in 11. Duality, සිංහල and tagged . Bookmark the permalink.

5 Responses to ස්ත්‍රී පුරුෂ

 1. This is a nice theorem…
  Let us model this as a system of two outcomes {M (male), F (female)} and a random variable X which represents you taking a given sex at a time. However unlike tossing a fair dime, probability of taking a female form or a male form is not always 0.5 (may be you have a relationship with other factors, your horoscope, who you are with, etc). Therefore It is a value which could range from 0 to 1.

  Now the statement (problem) posed my guru Mr. Pinto can be transformed to another form (the language of Mercury); That is theory of Entropy. Entropy deals with the uncertainty of a system, more the outcomes becomes equi-probable more uncertain it gets. Compare the case of two people being a male at a probabilities of 0.5 and 0.3. Here predicting about the first case (0.5 probability) is hard, if you say he has a male energy then there is also a 0.5 chance for him to have a female energy. But for the case of 0.3 you can tell that he has a female energy with more confidence as there is only 0.3 chance for him to have a male energy.

  For sake of simplicity I assume that being male/female is mere information. Then we can simply use Shanon’s equation to describe it, H(X)= – σ p(xi)*ln(pi) for i = {1,2}. When you get a higher value for H(X) you have a high entropy that means it is hard to predict about your male/female transformation. If you get a small value for H(X) that means your male/female transformations are very predictable.

  lim H(x) -> 0 is a universal rule. Every natural system in the universe tries to maintain the lowest possible entropy. This applies to above male/female transformation as well, may be that is why we see one form of sexuality from a single person at a time. If you maintain it close to 0 then your male/female transformations become less uncertain and we tend to see your most prominent side (the type you spend in most of the time).

  • kumudupinto says:

   I am explaining these theories using a non-mathematical model. Facts I am using are based on mainly Buddhism and other philosophies. But as I believe, everything (or most of the things) can be expressed in Mathematics as well. Your explanations will help many others who are excellent in Maths.

  • Wathsala Vithanage says:

   lim H(x) -> 0 becomes a universal rule because when entropy is low state description become shorter, when entropy is high state description is long. It takes more energy to maintain a longer state description. The universal rule is to reduce the energy consumed by a system otherwise universe will run out of energy very soon. If universe runs out of energy it will require more big-bangs frequently to regenerate energy. Such big-bangs will make the universe a very wateful one which does not allow much to happen making it a very boring place.

   You may find details related to entropy here

 2. Sorry, the equation should be H(X)= – &Sigma p(xi)*ln(pxi) for i = {1,2}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s