ලෙස්ටර්ගේ “නිධානය”

ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මහත්තයගෙ “නිධානය” චිත්‍රපටයත් බොහෝම අපූරු සිනමා පටයක්. මගෙ පූරුවෙ වාසනාවකට ද කොහෙද මට ලැබුණා ඉතා අඩු නරඹන්නන් පිරිසක් මැද මේ සිනමා සිත්තම නරඹන්න. ඒ වැල්ලම්පිටියෙ “විලාස්නී” කියල තිබුණු සිනමා ශාලාවෙ.

සිනමා ශාවෙ හිටියෙ 11 දෙනයි. අඩු ගණනෙ 11 දෙනෙක් හිටියොත් චිත්‍රපටය පෙන්නන්න ඕනෙ නිසා එදා අපට ඒ අපූරු නිර්මාණය රස විඳින්නට ලැබුණා. නරඹන්නො 11 දෙනා මුළු ශාලාවක් පුරා විසිරී හිටි හන්ද අප කාටත් දැණුනෙ මහා පාළුවක්. ඒ මැද්දෙ තනි වූ කෙනෙකුගෙ කතාවක් බලද්දි අපට ඒ නිර්මාණයට අවශ්‍ය සුදුසු ම පසුබිම සකසා දුන්නාලැබී තිබුණා. මමත් එම රෝගයෙන්ම පීඩා විඳි කෙනෙක් නිසා ම දෝ අදටත් මම “නිධානය” සලකන්නෙ මගේම කතාවක් හැටියට.

අදටත් මම විලී මහත්තයට දොසක් කියන්නෙ නෑ.

Advertisements
This entry was posted in 13. නිර්මාණයක රස විඳීම, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s