ඝර්ෂණයට මුහුණ දීම – පළමු අභ්‍යාසය

ආහාරවලින් හැම තිස්සෙම ප්‍රණීත රසයක් බලාපොරොත්තු නොවිය යුතු බවත් කටුක රසයත් ඇත්තෙන්ම රසයක් බවත් අප දරුවන්ට ඉගැන්විය යුතු වෙනවා. හොඳින් තක්කාලි දැමූ කරවිල වෑංජනය, බිලිං වෑංජනය, කලවම් මැල්ලුම වගෙ දේවල්වලට දරුවගෙ දිව හුරු කළ යුතුම යි.

ඒ විතරක් නෙවෙයි, කටුක රස දෙකක් එකකට පස්සෙ එකක් එනකොට ලැබෙන අපූර්වත්වයටත් අප දරුවන්ව නිරාවරණය කළ යුතු වෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස හොඳට කට සැර සම්බෝලයක් එක්ක යමක් කෑවායින් පස්සෙ හොඳටම උණු තේ එකක් බීමේදී දිවට විතරක් නෙවෙයි මුළු සිරුරටම දැනෙන අත්දැකීම අපි දරුවාට ලබා දෙන්න ඕනෙ.

ඒ වාගෙ අත්දැකීම්වලට කැමැත්තක් දරුවා තුළ ඇති වෙන අන්දමටයි අපි මේ දිහා බලන්න ඕනෙ. ඒ ගැන කතා කරන්න ඕනෙ.

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to ඝර්ෂණයට මුහුණ දීම – පළමු අභ්‍යාසය

  1. Haha… I can see your love and passion for lord Shiwa and the Sani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s