මම ලක්ෂ්මියට ප්‍රේම කරමි.

අපට ලක්ෂ්මිය අඩු ගණනේ දෙවාරයක දී වත් හමු වී ඇත. පළමුවැන්න ඩබ්ලිව්. ඒ. සිල්වා ශූරීන් ගේ “ලක්ෂ්මී” නම් නවකථාවෙනි. දෙවැන්න දේව කථා වලදී ය. ඇත්තෙන්ම ඩබ්ලිව්. ඒ. සිල්වා ශූරීන් තම “ලක්ෂ්මිය” නිර්මාණය කරන්නට ඇත්තේ ද ලක්ෂ්මී දෙවඟන ආශ්‍රයෙන් බව ඇයගේ චරිතය හැදෑරීමේදී මනාව පැහැදිලි වේ.

බොහෝ පුද්ගලික බස් රථ ඉදිරියෙන් ම ලක්ෂ්මිය වැජඹෙන්නේ ඇය ධනය අධිපති යැයි සිතනා බැවිනි. එහෙත් මගේ මතය එයට මඳක් වෙනස් ය.

ලක්ෂ්මී දෙවඟන අධිපති වන්නේ ධනයට ත් වඩා විද්‍යාවටයි. ගණේශ් මුල් වන මූලික න්‍යායයන් වැඩක් ගත හැකි ආකාරයට ක්‍රියාවට නඟන්නේ ලක්ෂ්මිය යි. එබැවින් ලක්ෂ්මියගේ ශක්තිය ට ලං වන කෙනෙකු කෙමෙන් කෙමෙන් විද්‍යාවෙ අති දක්ෂ කෙනෙකු බවට පත් වනු ඇත. එනම් ඔහුට හෝ ඇයට තමා දත් ඕනෑම න්‍යායයක් රටට ලෝකයට ප්‍රයෝජනයක් වන සේ ක්‍රියාවට නැඟීම අප හුස්ම ගන්නා සේ පහසු කාර්යයක් වනු ඇත.

එබැවින් ලක්ෂ්මී දෙවඟනෙනි, මම ඔබට ආදරය කරමි. ඕහ් බරපතල වැරදීමක්. ලක්ෂ්මී දෙවඟනෙනි. මම ඔබ වීමට කැමැත්තෙමි. ධනයට හා විද්‍යාවට අග තැන්පත් ඔබ වීමට කැමැත්තෙමි.

Advertisements
This entry was posted in 12. දෙවියනි ඔබ කොහිද ?, සිංහල. Bookmark the permalink.

6 Responses to මම ලක්ෂ්මියට ප්‍රේම කරමි.

 1. මමත් ලක්ෂ්මීට කැමැත්තෙමි. සණස බැංකුවේ ඉන්නා ල්ක්ෂ්මීට නොවේ..
  ඩබ්.ඒ. සිල්වා මහතාගේ ලක්ෂ්මීටයි. එහි පළමු කොටස සහ දෙවන කොටස මම කියවා ඇත්තෙමි.
  ධනය ගැන කියනවානම්… ධනය ගැන මගේ තැකීමක් නැත.

  • kumudupinto says:

   හැඟීමක් ඇතත් නැතත් අපට ධනය අවශ්‍යයි. අනාගාමී වී නැත්නම්, ඒ කියන්නෙ කාමරාගය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කර නැත්නම්, නොයෙක් සැප පහසුකම් මැද ජීවත් වීමට ධනය අවශ්‍යයි. හැබැයි මම ලක්ෂ්මී නම් ශක්ති මට්ටමෙන් දකින්නෙ ධනයට වඩා විද්‍යාවයි. අඩු තරමින් ලක්ෂ්මී සමඟ මිත්‍ර වන කෙනෙක් විද්‍යාවෙන් ඒ කියන්නෙ මූලික න්‍යායන් ක්‍රියාවට නැංවීමෙන් ඉහළටම යන බවයි මා විශ්වාස කරන්නෙ.

 2. So as you believe goddess Lakshimi has the properties of Mercury rather than Venus. (Un)fortunately I have two in an axis staring at each other like rivals.

  Sometime I have my head with Ganesh and toe with Lakshmi and vice-versa. But at times this swapping of head and toe between Ganesh and Lakshmi is a real pain, switching between the abstract and the concrete at a daring frequency is something I really hate.

  • Mahasona says:

   Correction: (Un)fortunately I have both Ganesh and Lakshmi in an axis staring at each other like rivals.

  • kumudupinto says:

   All awareness are painful. Every knowledge is painful. Ganesh and Lakshmii both are painful. Only enlightenment will be pain-less.

   • මුදිතා says:

    Enlightenment is the awareness of all the things, knowledge of everything, energy of Ganesh and Lakshmi and all the other forces, and the ability of rejecting all those. That is why it is painless.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s