එකල විශ්ව විද්‍යාලවල වගකීම

කලින් ලිපිවල සඳහන් , මහනුවර බෞද්ධ මන්දිරයේදී පැවැත් වූ මෙම ප්‍රදර්ශණය දිනයේ එම ස්ථානයට යෑමට මා ටිකක් ප්‍රමාද වුණා. මා එහි යන විට මා හමුවීම සඳහා එක් කාන්තාවක් හා තවත් පුද්ගලයෙක් බලා සිටියා. ඔවුන් මගෙන් පහත ප්‍රශ්ණ විමසුවා.

ඔවුන් : ඔබ අසවල් පත්‍රයේ කලකට ඉහත පළ කරන ලද දැන්වීමකට අනුව මෙම ආයතනයේ උගන්වන BASIC නම් පරිගණක භාෂා පාඨමාලාවෙහිදී Linear Programming හා Transportation යන කොටස් උගන්වනවා යැයි පළ කර තිබුණා. එය ඇත්තක් ද ?

මම : ඔව්.

ඔවුන් : ඔබේ එම පාඨමාලාවට අවශ්‍ය අවම සුදුසුකම කුමක්ද ?

මම : සාමාන්‍ය පෙළ හොඳටෝම ඇති.

ඔවුන් : දැනට මෙම කොටස් උගන්වන්නේ කොහේදැයි ඔබ දන්නවාද ?

මම : ඉංජිනේරු උපාධියටත් විද්‍යාවේදී උපාධියටත් වාණිජ විද්‍යා උපාධියටත් එය උගන්වන බව මා දන්නවා.

ඔවුන් : එසේ නම් ඔබ කියන්නේ දැනට උපාධි සඳහා පමණක් උගන්වන දෙයක් ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ පමණක් සමත් වූ අයට උගන්වනවා කියා ද ?

එහිදී මම ඔවුනට කියා සිටියේ ඒ කොටස් ඉගැන්වීම සඳහා මම න්‍යාස (Matrice) යොදා ගන්නේ නැති බවත්, Loops භාවිතා කරමින් එය උගන්වන බවත් එකල Sinclair පරිගණක භාවිතා කිරීමෙන් එය ඉගැන්වීමේදී එක් වැඩ සටහනකට විනාඩි 12ක් ගත වන අතර අනෙක් වැඩ සටහනට ඇස්තමේන්තුවට අනුව වසර 12ක් ගතවන බවත් ය.

ඔවුන් පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන් බව මට මුලදීම ඔවුන් පවසා තිබුණා. එදා එවැනි පුවත්පත් දැන්වීම්වල සත්‍යාසත්‍යතාවය විමසන්නට කැක්කුමක් විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යාරුන්ට තිබුණා. එවැනි සෝදිසි කිරීම් අද ත් සිදු වෙනවා නම්, බොරු හෝ පොඩි දේවල් උගන්වමින් සිසුන් විනාශ කරන ආයතන බිහි වන එකක් නෑ නේද ?

Advertisements
This entry was posted in 06. පරිගණක අත්දැකීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to එකල විශ්ව විද්‍යාලවල වගකීම

  1. Free Thinker says:

    Why, now they protest on streets!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s