ඝර්ෂණයට මුහුණ දීම – සිව්වන අභ්‍යාසය

ඔබ මළ ගෙදරක යද්දි දරුවා ව රැගෙන යන්න. එහිදී හිතවතුන් අඬන හැටි වැලපෙන හැටි දරුවාට හොඳින් නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ දෙන්න.

ඔබ ලෙඩකු බැලීමට රෝහලට යන වෙලාවල හැකි සෑම මොහොතකම දරුවා ව රැගෙන යන්න. නැවත පැමිණි පසු ඒ රෝගය හා රෝග නිදානය ගැන දරුවා සමඟ අදහස් හුවමාරු කර ගන්න.

ඔබට විෂබීජ ගැන යම් බියක් ඇත්නම්, ඔබ දරුවා ව මෙබඳු තැන්වලට රැගෙන යාමට අකැමති නම්, අඩු තරමේ ගෙදර ආ පසු මේ ගැන දීර්ඝ ව දරුවා සමඟ සාකච්ඡා කරන්න.

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s