නිර්මාණරතිය හා පරනිර්මිත වසවර්තිය

කාම ලෝකයට අයත් තිස් එක් භූමි අතුරින් ඉහළම තල දෙකය නිර්මාණරතිය හා පරනිර්මිත වසවර්තිය යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ. නිර්මාණරතිය යන්නෙහි වචනාර්ථය ගතහොත් නිර්මාණයක් කිරීමේදී හා එය නිම කළ පසු ඇතිවන දරා ගත නොහැකි සතුට ලෙස විස්තර කළ හැක.

පරනිර්මිත වසවර්තිය යනු අනුන් තම වෙනුවෙන් සාදා දෙන්නක් නිසා ඇති වන සතුටයි. ඉහළම සතුට එය බව පොත පතෙහි සඳහන් වේ.

දරුවකු බිහිවීම යන උත්කර්ෂවත් සිද්ධියෙහිදී මොහොතකට හෝ දෙමාපියන් මෙම දිව්‍ය ලෝක ස්පර්ශ කරන බව මගේ මතයයි. එහෙත් පහළ ශක්තීන් ගෙවා අවසන් කර නොමැති බැවින් ඒවා තමන්ගේ කකුල්වලින් අදින විට දිව්‍ය ලෝකවලින් බිමට බැසීමට ඔවුනට සිදු වේ.

Advertisements
This entry was posted in 12. දෙවියනි ඔබ කොහිද ?, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s