ආර්. ආර්. සමරකෝන්ගේ කැළණි පාලම

කැළණි පාලම” කියන්නෙ ඒ කාලෙ හුඟාක් ජනප්‍රිය වූ නාට්‍යයක්. ඒකෙ තිබුණු දෙබසක් මේ දැන් මතක් වුණා. හැබැයි නම්ගම් නම් හරියට මතක නෑ. 1978 දී මුල් වරට පෙන් වූ මේ නාට්‍යයේ නීල් අලස්, ජේ එච් ජයවර්ධන, රම්‍යා වනිගසේකර හා මැණිකේ අත්තනයක යන අය රඟ පෑවා.

මන්ත්‍රීතුමා : ඈ ගුණවතී, උඹලගෙ නිදා ගන්න කාමරේ තවම තෙමෙනවද ?

අද කාලෙ මන්ත්‍රීවරුන්ටත් මේ කතාව වලංගු ද ?

Advertisements
This entry was posted in 13. නිර්මාණයක රස විඳීම, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s