ලංකාවෙ කෙල්ලො කොල්ලන්ගෙ වැඩ

මට කියන්න බැරි වුණා, ඒ කාලෙ Digitronics ආයතනයෙ වැඩ කළේ මහනුවර නගරය අවට නගරවල, ගම්වල, තරුණ තරුණියෝ, වයස 18 සිට 22 දක්වා වගෙ අය. නම්වලින් මට මතක් කරන්න පුළුවන් මහින්ද, අනුරුද්ධ, වසීරා, ප්‍රියන්ත, සන්ධ්‍යා වගෙ ගණනාවක් හිටියා. මේ අය හැම සතියෙම අඩු ගණනෙ එක අධ්‍යාපනික පරිගණක වැඩ සටහනක් හරි අළුතෙන් හදනවා. මේ වාගෙ Programs ගණනාවක් එකතු වෙලා තියෙන කාලෙක මම ඒ කාලෙ Sinclair පරිගණක ගෙන්වපු Wetherby Training Instituteකියන ආයතනයට ගියා, මට මතක හැටියට කැඩුණු පරිගණකයක් හදා ගන්න.

එතන අධිපතිතුමාත් එක්ක කතා කරන අතරෙ මගෙ අතින් කියවුණා, අපේ කට්ටියගෙ නිර්මාණ ගැන. ඒ කතාව බොහෝම අවතක්සේරු කළ එතුමා දැනට එක්සත් රාජධානියෙන් ගෙන් වූ ඉතා අනර්ඝ තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනික පරිගණක වැඩ සටහන් ගණනාවක් ඇති බව කිව්වා. මේ කතාව අහපු මම, මගේ මෝඩ කමට හරි අභිමානයට වැදුණු පහර නිසා හරි ඔහුට අභියෝගයක් කළා.

“අප දෙදෙනාම එක් දවසක දී අපි දෙදෙනා විස්තර කරන පරිගණක වැඩ සටහන් සසඳමු”. ඔහුත් එකඟ වුණා. ඒ දවසේ පරිගණක වැඩ සටහන් සංසන්දනය කළ ඔහු අපේ වැඩ සටහන් ඉතාමත්ම ඉහළ බව පිළි ගත්තා. ඔහු එක්සත් රාජධානියෙන් ගෙන්වා තිබුණු වැඩ සටහන් වල තිබුණේ රූප සටහන් හා වචන පමණයි. එහෙත් අපේ ලංකාවෙ තරුණ තරුණියන් අතින් නිර්මාණය වූ පරිගණක වැඩ සටහන් වල සජීවීකරණය, ගැටළු සඳහා අහඹු අගයයන් නිපදවීම (Random Number Generation), සංගීතය වැනි අංගෝපාංග ගණනාවක් තිබුණා. ඒ විතරක් නොවෙයි, ඒ සියළුම වැඩසටහන් තිබුණේ සිංහලෙන් !

ඒ කාලෙ ප්‍රධාන නගරවල පාසැල් ගණනාවකට මේ පරිගණක ලැබී තිබුණා. ඒ හැම පාසලකම පාහේ සිසු සිසුවියන් අති විශිෂ්ඨ අධ්‍යාපනික වැඩ සටහන් ගණනාවක් නිර්මාණය කළා. අවාසනාවකට Home Computers වර්ගය ලෝකයේ වෙළඳපලෙන් ඉවතට වීසි වුණා. ඒ වෙනුවට Persona Computers ඉදිරියට ආවා. අපේ පාසැල්වලිනුත් පරිගණක අයින් වුණා.

PC වලට මෙබඳු අධ්‍යාපනික පරිගණක වැඩ සටහන් නිර්මාණය කිරීමට, සිංහලෙන් නිර්මාණය කිරීමට ලංකා රජයට පුළුවන් වුණේ මේ වසරෙදි යි.

Advertisements
This entry was posted in 06. පරිගණක අත්දැකීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s