නෝට්ටු හා කාසිවලින් පඩිනඩි ගෙවීම

මම අමරාන් ආයතනයෙ ඉන්දැද්දි හරි වැඩක් වුණා. මම ඒකට ගිය අළුත ඒකෙ වැඩ කර කර හිටපු තරුණයෙකුට කිව්ව, “මෙච්චර Construction Sites අයිති ව තියෙද්දි, මෙච්චර සේවක සංඛ්‍යාවක් ඒවායෙ වැඩ කරද්දි, මේ ගෲප් එකටම කියල පරිගණක කොම්පැණියක් ම තියෙද්දි තවමත් Coinage වලට පරිගණක වැඩ සටහනක් නෑ. ඒක හදන්න ඕනෙ” කියල.

Coinage කියන්නෙ යම්කිසි ආයතනයක් සල්ලිවලින් පඩි බේරද්දි එසේ ගෙවීමට අවශ්‍ය වන නෝට්ටු එක් එක් වර්ගයෙන් කොපමණ අවශ්‍ය ද, එක් එක් සේවකයාගේ පඩිය ගෙවීමට ඒ නෝට්ටු හා කාසි එක් එක් වර්ගයෙන් කීය බැගින් අවශ්‍ය වෙනවා ද කියල තියෙන වාර්තාවයි.

මේක අහපු අර තරුණයා කියනවා, “ඔයාට ඕනෙ ඉක්මනටම කොම්පැණියෙන් යන්න නම් ඒකට අත දාන්න” කියලා. මට මේක ප්‍රශ්ණයක්. මම ඇහුවා ඒ උත්තරේට හේතුව. ඔහු මෙසේ පිළිතුරු දුන්නා.

පඩි ගෙවන නිලධාරින් වලට යන්නෙ මාරු කාසි හෝ පුංචි නෝට්ටු නැතුව. එහෙම කිඋයල යම්කිසි කෙනෙක්ගෙ පඩිය රුපියල් 12385.78 නම් ඔහුට කියනවා, “අයියෝ මාරු කාසි නැහැනේ. ඉතුරු දෙන්න පුළුවන් ද ” කියල. උත්තරේ හුඟාක් වෙලාවට “නැහැ” යන්නයි. එතකොට ඔහුට ලැබෙන්නේ බොහෝ විට රුපියල් 12380.00 යි. එක්කෙනෙක්ගෙන් මේ ගණන ගානෙ දාස් ගාණක සේවකයන්ගෙන් ?

හැබැයි ඉතින් අර තරුණයා කී දේ ඇත්තක් වුණොත් නෙ ප්‍රශ්ණේ. ඒකෙ ඇත්ත නැත්ත හොයන්න මං ඉදිරිපත් වුණේ නෑ. ඒ වෙනුවට Coinage එකට පරිගණක වැඩ සටහනක් හදන චේතනාව අත ඇරල දැම්මා.

Advertisements
This entry was posted in 06. පරිගණක අත්දැකීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s