මට හිතෙන දේ

අනේ මම දන්නෙ නෑ, මම පුදුම වේගයකින් Posts දා ගෙන දා ගෙන යනවා. මාර්තු 31 පටන් ගත්තෙ. අද මැයි 6 වෙනිදා. දවහ් 37 යි. දැනට Posts 147 යි.

හුඟාක් අය කියනවා අපට නොතේරෙන දේ අපේ හිතට තේරෙනවා කියල. මේ තරම් වේගයකින් මට කියන්නට තියෙන දේ කියන්නෙ ආයෙත් මේවා කියන්න වෙන එකක් නෑ කියල හිතෙන හන්දා වත් ද ?

එහෙම නම් ලොකූ දෙයක්.

Advertisements
This entry was posted in 04. හැඟීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to මට හිතෙන දේ

  1. මුදිතා says:

    නෑ, එතනදි ඔබතුමන් වැරදියි. අපි කරන්න කියන්න දැඩි ආසාවක්, කැමැත්තක් (passion) දක්වන දේවල් කරන්න ගත්තාම ඇත්තටම ඒක නවත්තන්න හිතෙන්නේ නෑ. ඒකට දිරි ගැන්වීම් ලැබෙන කොට ඒ ආසාව තව තවත් වැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මේ බ්ලොග් සටහන් වල තිබෙන සෑම වදනක්ම ඔබතුමන් ලෝකයට ප්‍රකාශ කරන්න දැඩි ආසාවකින් හිටපු කරුණු. ඉතින් කිසිම බාධාවක් නැතුව ඒ දේ කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණහම ඒක නවත්තන් නැතුව එක හුස්මට කරගෙන යන්න හිතෙන එක පුදුමයක් නෙවෙයි. ඒකට උදාහරණ ඕන තරම් තියනවනේ 🙂

  2. Wathsala Vithanage says:

    Now you have your own media outlet, enjoy it! Now do not forget about the book… please get that book written and published in the US as soon as possible. Good times are ahead!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s