වමනය කිරීම හා වමනය කරවීම

මේ මොන මාතෘකාවක් දැයි ඔබට හිතේවි. ඒත් මං කියන්නට යන්නෙ ඉතා විශිෂ්ඨ වූ වමනය කරවීමක් ගැන.

මට උත්තම සාදු කලින් වතාවක් දෙකක් පැය කිහිපයකට මුණ ගැසී තිබුණත් තුන්වන වර හමුවීමයි වැදගත් ම. ඒ හමුවීම දක්වා මුළු කාලය තුළ ම මං කාපු දේ ඔක්කොම උත්තම සාදු අවුරුදු 3ක් තිස්සේ වමනය කෙරෙව්වා. පුදුම අමාරුවකින් මාත් ඒ සේරම වමනය කළා.

මම හිතන්නෙ නම් අපට තනියම මේ වමනය කිරීම කරන්න බෑ. නොකොළොත් සර්වාංග රෝග සනීප වෙන්නෙත් නෑ. මේ වැඩේට නම් හරි ගුරුවරයකුගෙ උදව්ව ලබා ගත යුතු මයි. විශේෂයෙන් සේනාසනයක අවබෝධය ලබා ගත් ස්වාමින් වහන්සේ නමකගෙ.

Advertisements
This entry was posted in 02. මා දුටු බුදු දහම, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s