අංක විද්‍යාව සඳහා පරිගණක වැඩ සටහනක්

අමරාන් ආයතනයෙන් පස්සෙ මට යන්න වුණේ කම්පියුටර්ලින්ක් ආයතනයටයි. ඒ ආයතනයෙ Manager – Training හැටියටයි. ඒ ආයතනයෙදි එක් පරිගණක ප්‍රදර්ශණයකට මම Numerology සඳහා ආයෙත් BASIC වලින්, හැබැයි මේ සැරේ Apple පරිගණකයකට පරිගණක වැඩ සටහනක් ලිව්වා. ඒ ප්‍රදර්ශණයෙදි සම්බන්ධ වූ අනෙක් ආයතවලට වඩා ඉතාමත්ම වැඩි පිරිසක් අපේ Stall එකේ පොර කෑවා, තමන්ගෙ අනාගතය ගැන දැන ගන්න.

ඒ වැඩ සටහන මුලින්ම ඉල්ලනවා තමන්ගෙ උපන් දිනය. ඉන්පසු තමන්ගෙ ගතිගුණ ටිකක් ප්‍රින්ට් වෙලා ඊළඟට තමන්ගෙ අධ්‍යාපනයට හා වෘත්තියට හොඳ අවුරුදුත් ප්‍රේමය, විවාහය හා දරුවන් සඳහා හොඳ අවුරුදු ටිකකුත් ප්‍රින්ට් වෙනවා. හොඳ ඉල්ලුමක් තිබූණෙ ඕන්න ඔය ටික දැන ගන්නයි.

Advertisements
This entry was posted in 06. පරිගණක අත්දැකීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

3 Responses to අංක විද්‍යාව සඳහා පරිගණක වැඩ සටහනක්

 1. රොෂාන් says:

  අපිටත් software1 දෙන්න පුලුවන්ද…?

  • kumudupinto says:

   දැන් GW BASIC වත් ඒ ලිව්ව මෘදුකාංගය වත් හොයා ගන්න නෑ. ඒත් මම ඒ මෘදුකාංගයට පදනම් වූ අංක විද්‍යාවේ මූල ධර්ම කියා දෙන්නම්. ඔබ දැන් ඇති හොඳ Language එකකින් හරි Package එකකින් හරි ඒකට වැඩ සටහනක් නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ ගන්න.

   • දීපු ටිකට අදාලව හදලා ඉවරයි… ඉතුරු විස්තර ටිකත් දෙන්න ප්‍රොග්‍රෑම් එක හදන්නම්.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s