අත්හැරීම – පළමු අභ්‍යාසය

ඔබට පුළුවන් දරුවගෙ අවධානය යොමු කරවන්න, යම් සිසුවකු එක් පන්තියක විෂය නිර්දේශය අවසන් කළහම ඒ අදාල විභාගය සමත් වුණහම ඊළඟ පන්තියට උසස් වෙන හැටි ගැන. එතකොට ඒ දරුවා කලින් විෂය නිර්දේශයෙ නැවතිලා ඉන්නෙ නෑ. ඒක අත හැරල අළුත් විෂය නිර්දේශයකට යනවා.

හැබැයි අළුත් විෂය නිර්දේශය කියන්නෙ සමහරවිට අළුත් කොටස් එක්කම පරණ විෂය නිර්දේශයෙ වඩා දියුණු ආකාරයක්. ඒ හන්ද පරණ විෂය නිර්දේශය හිතෙන් හෝ මතකයෙන් සම්පූර්ණයෙන් අත හරින්න බෑ. ඇත්තටම විය යුත්තෙ පරණ දැනුම පාවිච්චි කරමින් ඊට වඩා වැඩි දියුණු අළුත් දැනුමකට යාමයි. මෙන්න මේ අවබෝධය දරුවාට ලබා දෙන්න.

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to අත්හැරීම – පළමු අභ්‍යාසය

  1. indika kumara says:

    මේක කියවල ඔක්කොම සුපිරි දරුවො උනොත් පොල්ගෙඩියක් කඩාගන්න ගහකට නග්ගගන්න උපාධිකාරයෙක් හොයාගන්න බැරි වෙනව……

  2. kumudupinto says:

    දරුවන් ව උපාධිකාරයො කරල අපි ගස් නඟිමු පොල් කඩන්න.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s