අසාමාන්‍ය ප්‍රවීනතා සඳහා අභ්‍යාස – අත්හැරීම

අත්හැරීම කියන්නෙ අප විසින් ඉතා පරෙස්සමෙන් පුරුදු පුහුණු කළ යුතු අභ්‍යාසයක්. සංකල්පයෙදි ත් මේ අත්හැරීම “අනවශ්‍ය දේ අත්හැරීම” වශයෙන් හඳුන්වලා තියෙනවා. ඇත්තටම අප අත් හළ යුත්තේ අවශ්‍ය දේ එහෙම නෙවෙයි. අනවශ්‍ය දේ පමණයි අපේ හිතින් පවා අත් හළ යුත්තෙ.

සාමාන්‍යයෙන් අපේ පුරුද්දක් තියෙනවා, අවශ්‍ය වුණත් නැති වුණත් ගෙදර තියෙන දේවල් ඔහේ ගොඩ ගහගෙන තියා ගන්න, කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැතිව. මේ අභ්‍යාස ප්‍රගුණය කිරීම අසාමාන්‍ය හැකියාවන් ලැබීමට වගේම ගෙදර අස්පස් වීමටත් හොඳ වෙයි.

සාමාන්‍යායෙන් ඔබ පිළි ගන්න එකක් නා, මේ හැකියාව දරුවාට ලබා දීම සඳහා අභ්‍යාස අවශ්‍ය වෙනව ය කියල. ඇත්තටම අප යම් න්‍යායක් පිළි ගන්නව කියන්නෙ එකක්. ඒක ප්‍රයෝගික ව කරල ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්නව කියන්නෙ තව එකක්. ඒ එක්කම මාතෘකා දෙකක් යටතේ, ඒ කියන්නෙ “ස්ථිතිකය වෙනුවට ගතිකය” හා “ඝර්ෂණයට මුහුණ දීම” යටතේ අප සාකච්ඡා කළ කරුණු බොහොමයක්, සියල්ලම පාහේ අප එදිනෙදා මුහුණ පාන සිද්ධි. ඒ හන්ද ඒ අභ්‍යස අප රටින් ගෙන්විය යුතු ඒවා නොවෙයි.එහෙම හිතන්න ඕනෑ නැහැ. මේ මාතෘකාව යටතේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වන කරුණුවලටත් ඒ කාරණය පොදුයි.

අපි දැන් බලමු මේ සඳහා දරුවා ලවා පුරුදු පුහුණු කළ යුතු, ප්‍රගුණය කළ යුතු අභ්‍යාස මොනවද කියල.

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s