චන්ද්‍රසේන දසනායකගේ “රන් කඳ”

කාලෙකට ඉස්සර චන්ද්‍රසේන දසනායක කියන කලාකරුවා “My Fair Lady” කියන චිත්‍රපටය ට වස්තු වූ කතාව (මං හිතන්නෙ පිග්මැලියන් ) මුල් කරගෙන අපූරු නාට්‍යයක් හැදුවා. ඒ තමයි “රන් කඳ”.

මේ නාට්‍යයෙන් කියවෙන්නෙ වීදියෙන් අහුලා ගත් ට්‍රික්සි නම් වූ කඨෝර කාන්තාව සිංහල භාෂාව උගන්වා කුල කාන්තාවක් කිරීමයි. වීදියෙන් අහුලා ගත් කාන්තාව ලෙස මර්සි එදිරිසිංහ ත් සිංහල ගුරුතුමා ලෙස විජේරත්න වරකාගොඩත් අපූරු රංගනයක යෙදුනා.

විජේරත්න වරකාගොඩ ගායනා කරන ගීත අතුරින් මගේ මතකයේ යාන්තමින් හෝ රැඳී ඇත්තේ “හෙළැ හෙළැ ” යන ගීතයේ මුල් වචන කිහිපය පමණයි.

පසු කාලයක මේ කලාකරුවාණන් ගේ වැඩිමහළු පුත් භානු දසනායක පළමුව කම්පියුටර්ලින්ක් ආයතනයෙන් ඉගෙන ගැනීමට පැමිණ ඊළඟට ඒ ආයතනයටම සේවය සඳහා එක් වී පසුව මා සමඟ ම් ඊස්ට් වෙස්ට් ආයතනයට පැමිණි සහෘදයෙකි.

This entry was posted in 13. නිර්මාණයක රස විඳීම, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s