අත්හැරීම – දෙවන අභ්‍යාසය

දරුවා පාසල ඇරිල ගෙදර ආවහම කිළිටු ඇඳුම් මාරු කර ගන්නවා. අළුත් පිරිසිදු ඇඳුමක් ඇඳ ගන්නවා. උත්සවයකට යාමේදී දරුවාගේ ඇති හොඳම ඇඳුම ඇඳ ගන්නවා. ඒත් ආපහු ආවහම ඒ ඇඳුමට කොච්චර ආස වුණත්, ඒ ඇඳුම මාරු කරල ගෙදරට අඳින ඇඳුමක් ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය කොච්චර වාර ගණනක් කළත්, අපි මේ ගැන අපේ අවධානය හරිහැටි යොමු කරල නෑ.

ඒ නිසා දරුවා ලවා මේ ගැන ඔහුගේ හෝ ඇයගේ අවධානය යොමු කරවන්න. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම දරුවා සමඟ ඒ ගැන කතා කරන්න. මතක තබා ගන්න. මේ එක්වරක් හෝ දෙවරක් කර අත හැර දැමිය යුතු දේ නොවන බව. මේවා පුරුදු පුහුණු කළ යුතු දේවලුයි. ඒ නිසා පුරුද්දක් හැටියට මේ සිදුවීම් ගැන නැවත නැවත දරුවාගේ අවධානය යොමු කරවන්න. එසේ කරවීමේදී ඔබට පුළුවන් නම්, ඒ තොරා දෙන විදිය පෝඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න, එය දරුවාට වඩා ප්‍රියජනක වේවි.

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s