මගේ කැක්කුම – ලොකුම කැක්කුම

අපි හැමෝටම හුඟාක් වෙලාවට මොකාක් හරි රෝගයක් ලෙඩක් දුකක් තියෙනවා. අපි එක එක්කෙනා හිතන්නෙ අපේ අමාරුව තමයි මේ ලෝකෙ තියෙන ලොකුම අමාරුව කියල.

ඒ රෝගය සමහර විට කන් කැක්කුමක් කොන්දෙ කැක්කුමක් දතක කැක්කුමක් එහෙමත් නැත්නම් ඊට වඩා ටිකක් සංකීර්ණ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඒ මොකක් වුණත් අපේ අමාරුව තමයි ලෝකෙ තියෙන ලොකුම අමාරුව.

ලෙඩක් දුකක් විතරක් නෙවෙයි, වෙන මොනයම්ම කරදරයක් වුණත්, ඒක ආර්ථික දුෂ්කරතාවයක්, සමාජයීය පටලැවිල්ලක් ප්‍රේම පලහිලව්වක්, මේ මොකක් වුණත් අපේ ප්‍රශ්ණෙ තමයි ලෝකෙ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්ණෙ.

අපි ඒ ගැන වෙන කෙනෙකුට කියන කොටත්, “ඔයා දන්නෙ නෑ, මට තියෙන අහවල් ප්‍රශ්ණෙ. මගෙ අම්මෝ ඒකෙ දිග පළල ” කියලයි කතාව පටන් ගන්නෙ, අපි කවුරු වුණත්.

අපි අපටම පිටස්තරයො වී අප දිහා බැලීමත්, ඒ එක්කම අනෙක් අයගෙ කෝණයෙන් ඒ ඒ අය දිහා බැලීමත් පුරුදු පුහුණු කරනව නම්, මේ මොන ප්‍රශ්ණයක්වත් නෑ නේද ? එහෙම නම්, හැමෝම හැමෝ ගැනම කරුණාවෙන් හිතන කතා කරන වැඩ කරන ලෝකයක් බිහි වෙයි. අපි මැරෙන්න ඉස්සෙල්ල එහෙම විපරියාසක් අපේ සමාජයට සිද්ද වෙයි ද ?

This entry was posted in 04. හැඟීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s