හිතෙන් වැඩ ගැනීම සඳහා වන පළමු ක්‍රමය කිරීම සඳහා

මම කලින් ලිපියේ සඳහන් කළ කරුණු අතරින් මෙම ක්‍රමය අනුගමනය කරන්නේ උදේ කාලයේ නම් එය වාඩිවී කරන හැටි ගැන කළ විස්තරය මඳ බව සමහරුන් ගේ අදහස වූ නිසයි මේ දෙවන ලිපිය ලිවීමට අදහස් කළේ.

අප යම් තැනක, පුටුවක හෝ වෙනට් ආසනයක නුහුරට වාඩිවී ඇත්නම් එයට සම්බන්ධ වී ඇති දණහිස හෝ වැලමිට ගැන නිතරම අපට වැඩි වැඩියෙන් දැනෙන බව ඔබ පරෙස්සමෙන් සිහි කළොත් මත්ක් වේවි. එබඳු යම්තම් හෝ දැනීමක් කිසිදු අවය්වයක නොදැනෙන තරමට සැහැල්ලුවෙන් වාඩිවීම මෙයට ඉතා සුදුසු ඉරියව්වයි. මෙයට අත පය කඩා දමා වාඩිවීම කියා ද කියන්නට පුළුවන්.

එහෙත් ඔබ තම අරමුණ ඉෂ්ඨ කර ගැනීම සඳහා සිත ඒකාග්‍ර කරන්නේ නින්දට මොහොතකට පෙර නම්, වකුටු නොවී ඍජු ව ඇඳේ දිගා වී පළමුව පතුළේ සිට සිතින් කය සැහැල්ලු කර ගන්න. උදාහරණ වශයෙන් “කකුලේ ඇඟිළි සැහැල්ලුයි. සැහැල්ලුයි. දැන් වළලුකර සැහැල්ලුයි සැහැල්ලුයි යනාදී වශයෙන් තමාට ම සිතින් කියා ගනිමින් මෙය කළ හැකියි.

මෙසේ කය සැහැල්ලු කර ගැනීම මෙයට පෙර කර නැත්නම්, මෙසේ කරද්දී ඉතා ඉක්මනින්ම ඔබට නොදැනීම නින්ද ඔබ වෙත ළඟා වනු ඇත. එහෙත් දින කිහිපයක උත්සාහයකින් ඔබගේ සිත මෙන්ම කයත් මෙයට හුරු වනු ඇත.

මෙසේ සිත අවශ්‍ය අරමුණට ඒකාග්‍ර කර ගැනීමට පෙර කය ඉතා පිරිසිදුව සැහැල්ලු ව තිබිය යුතුයි. ඊට පෙර අධික ලෙස දහඩිය දමන ක්‍රියාවලින් වැලකිය යුතුයි. එසේ දහඩිය දමන අවස්ථාවකදී පළමුව ඇඟපත සෝදා ඉන්පසුව මෙම අභ්‍යාසයට සූදානම් විය යුතුයි.

ඉතිරි ක්‍රම ගැන පසුව කතා කරමු.

This entry was posted in 17. චිත්ත ධර්ම විද්‍යාව මගේ ඇසින්, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s