ඒකවචන බහුවචන

අපි දැන් උදාහරණ කිහිපයකින් ම කතා කළා හිතෙන් වැඩ ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව. ඒත් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔය වැඩේ හරියටම හරි යන්නෙ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නෙ එක් පුද්ගලයකුට පමණක් නම් පමණයි.

ඔය වැඩේ, ඒ කියන්නෙ ඉෂ්ට කර ගත යුතු අරමුණ ස්වාමි පුරුෂයා හා භාර්යාව කියන දෙදෙනාටම පොදු දෙයක් නම්, උදාහරණයක් හැටීයට ගෙයක් හදා ගන්නව වගෙ දෙයක් නම් අදාල හැම දෙනාම ඔය වැඩේට එකතු වෙන්න ඕනෙ.

බැරි වෙලාවත් අවශ්‍යතාවය යම්කිසි ආයතනයකටපසැලකට වගෙ නම් වැඩේ තවත් බරපතලයි. ඒ ආයතනයට සම්බන්ධ අය ගණ්නාවක් ම ඉන්න හන්ද ඒ හැම කෙනෙකුගෙම චිත්ත ශක්තිය මේ වැඩේ ඉෂ්ට කර ගන්න යොදා ගන්න වෙනවා.

හැබැයි ඉතින් යම් පුද්ගලයකු ඉන්නවා නම් ඒ අදාල පුද්ගලයින් සියල්ලන්ගෙම ඍණ ශක්තිය අභිබවා තමන්ගෙ අරමුණ ඉෂ්ට කර ගැනීමේ ධන ශක්තිය ඉස්මතු කර ගන්න. එහෙම නම් ප්‍රශ්ණයක් නෑ.

Advertisements
This entry was posted in 17. චිත්ත ධර්ම විද්‍යාව මගේ ඇසින්, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to ඒකවචන බහුවචන

  1. තමන්ගෙ ශක්තියෙ ප්‍රමාණය දැනගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවාද?

    එතකොට තමන්එක්ක ඉන්න අනිත් අය ගෙ?

    • kumudupinto says:

      තමන්ගෙ ශක්තියෙ ප්‍රමාණය බලා ගන්න නම් කරන්න තියෙන හොඳම දේ නම් කරලා බැලීමයි. අනෙක් අය ගැන නම් පරීක්ෂා කරල බලන්න විදියක් මං දන්න තරමින් නම් නෑ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s