ජීවිතයේ අපට ගමන් කරන්නට ඇති කොටු 12 අඩංගු දෙවන මට්ටම

අපි කලින් ලිපියෙන් කතා කලා කොටු 12ක් ගැන. ඒ වගේම පහළම ඇති කොටු දෙක ගැන. ඊළඟට අපි බලමු ඊට උඩ මට්ටමේ, පහළ ඉඳන් ගනිනව නම් දෙවන මට්ටමේ ඇති කොටු දෙක ගැන.

මේ කොටු දෙකෙන් කියවෙන්නෙ මූලික අධ්‍යාපනයයි. වම් පස කොටුවෙ ගෝලයාත් දකුණු පස කොටුවෙ ගුරුවරයාත් ඉන්නවා. මෙ කොටුවේ ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීමේ සංකේත පමණයි. ඒ මිසක් එයින් කියවෙන්නෙ නෑ වම් පැත්තෙ කොටුවෙ ගුරුවරුවත් දකුණු පැත්තෙ කොටුවෙ ගෝලයොවත් ඉන්න බෑ කියල.

වම් පැත්තෙ කොටුවෙ ඉන්නව නම් යම් ගුරුවරයෙක් එයා උගන්නනෙ සාම්ප්‍රදායික විදියට වචනය හා ලෑල්ල භාවිතා කරමින්. ඒ එක්කම වම් පැත්තෙ ඉන්න ගෝලයොත් ඉගෙන ගන්නෙ සාම්ප්‍රදායිකව. මේ පැත්තෙ ඉන්න බොහොමයක් ගුරුවරුන්ට නිශ්චිත ශෛලියක් තියෙනවා උගන්වන්න. ඒ අය සාමාන්‍ය ජීවිතේ කතා කරන විදියට නෙවෙයි උගන්වන්නෙ. ගෝලයොත් ලියා ගත්ත හා අසා ගත්ත දේ පාඩම් කරමිනුයි ඉගෙන ගන්නෙ.

හැබැයි දකුණු පැත්තෙ ඉන්න ගුරුවරු නිදහස් ච්න්තකයො. ඒ අය වඩා කැමතියි ගෝලයොත් විධිමත් අධ්‍යාපනයට වඩා අවිධිමත් අධ්‍යාපනය හරහා යනව නම්. ඒ එක්කම ඒ අයට ඇත්තෙත් නිදහස් ශෛලියක්. ඒ ගුරුවරු සාමාන්‍ය ජීවිතේ කතා කරන විදියටයි උගන්වන්නෙත්. ඒ වගේම මේ පැත්තෙ ඉන්න ගෝලයොත් පාඩම් කරනවාට වඩා තර්කය හා ප්‍රායෝගිකව න්‍යායන් දිහා බලන්නයි කැමති.

හැබැයි හුඟාක් අයගෙ මේ ලක්ෂණ්වල කලවමකුයි දකින්නට ලැබෙන්නෙ. පාඩම් කිරීමෙන් යමෙක් ටිකෙන් ටික වම් පැත්තට තල්ලු වන අතර තර්කය හා පර්යේෂණ යමෙක් දකුණු පැත්තට තල්ලු කරනවා. කළමණාකරණය වම් පැත්ටෙත් නිර්මාණකරණය දකුණු පැත්තෙත් තියෙනවා.

පහත රූපයෙන් දැක්වෙන්නෙ අපි දැනට ඉගෙන ගෙන ඇති කොටු 4යි. මට්ටම් 2යි.

Level 1 & 2

Level 1 & 2

Advertisements
This entry was posted in 11. Duality, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s