පරසිඳු පත්තිනි සඳ සැතපෙන්නේ

මං පුංචි කාලෙ තාත්ත මාව වඩාගෙන පත්තිනි හෑලෙ මේ කවි කියව කියව ම්මාව නලවනවා.

පරසිඳු පත්තිනි සඳ සැතපෙන්නේ
සැතපෙන නින්දට සීන පෙනෙන්නේ

තාත්තට හොඳට පත්තිනි හෑල්ලෙ කවි කටපාඩම්. ඒ එක්කම හැම අවුරුද්දකම අපි හැමෝම නවගමුවෙ දේවාලෙටයි කඩුවෙල දේවාලෙටයි යනවා. මේක සීයත් ඊළඟට තාත්තත් මඟ නොහැර කළ සිරිතක්. ඒ කාලෙ අපේ ගෙදර කිරි හරක් ඇති කළා. ඒ අය සඳහා බාර ඔප්පු කරන්නයි අවුරුද්දක් ගානෙ ඒ අය ඔය දේවාලවලට ගියේ.

නවගමුව ප්‍රධාන දේවාලෙ පත්තිනි මෑණියන්ගෙ. ඒකයි මම පත්තිනි හෑල්ලෙ කවි පදයකින් මේ කතාව පටන් ගත්තෙ. අපි නවගමු යනවා පත්තිනි මෑණියන්ට පුදපූජා සත්කාර කරන්න. ඒත් අපේ අවට පත්තිනි මෑණිවරු කී දෙනෙක් ඉන්නවද ? ඒත් අපි ඒ පත්තිනි අම්මලව අඳුරන්නෙ නෑ. ඒ අය බැනුම් අහනවා. සමහර විට ගුටිත් කනවා ඇති. ඒත් අපි අර මැටි දේව ප්‍රතිමාවලට වන්දනාමාන කරනවා හැබෑ පත්තිනි අම්මලා කඳුලු බිබී මිනිහට දරුවන්ට වාල්කම් කරද්දි.

අපි දැන්වත් හැබෑ පත්තිනි අම්මලාව හඳුනා ගනිමු ද ?

Advertisements
This entry was posted in 12. දෙවියනි ඔබ කොහිද ?, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s