හිතෙන් වැඩ ගැනීමේ පළමු ක්‍රමය වැඩ නොකරන අවස්ථා

සුමනදාස සමරසිංහ මහත්තය ළඟට වරක් කෙනෙක් ඇවිල්ල පැමිණිලි කළා එයාගෙ ස්වයං යෝජනාව බොහෝ කලක් කළට් කිසිම පලක් නැති බවට. සමරසිංහ මහත්තය එයාගෙ ස්වයං යෝජනාව ගැන අහල මෙහෙම කිව්වා.

අපි පන්සල පැත්තෙ යනකොට ගමේම චණ්ඩියා එනව දැක්කොත්, එතකොට අපි මිනිහගෙන් ඇහැව්වොත් “ආ, උපාසක මහත්තයා කොහෙද යන්නෙ කියල. මොකද වෙන්නෙ ? අනිවාර්යයෙන්ම මිනිහ අප්සෙට් ගහනවා. සමහර විට කේන්ති යන්නත් පුළුවන්. අනෙක් අතට පන්සලේ ලොකු උපාසක මහත්තය එනව දැකල අපි ඇහැව්වොත් “අඩෝ උඹ කොහෙද යන්නෙ ” කියල. අනිවාර්යයෙන්ම මිනිහට කේන්ති යනව. අන්න ඒ වගෙයි තමන්ගෙ චරිත ස්වභාවය හැටියටයි ස්වයං යෝජනාවෙ භාෂාවත් සකස් විය යුත්තෙ.

මේකයි සමරසිංහ මහත්තයගෙ උත්තරේ වුණේ.

This entry was posted in 17. චිත්ත ධර්ම විද්‍යාව මගේ ඇසින්, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s