හිතෙන් වැඩ ගැනීම නොකළ යුතු අවස්ථා

වරක් යමෙක් සමරසි\ංහ මහතාගෙන් විමසා සිටියා මෙම ක්‍රමය හොඳට වගේම නරකටත් යොදා ගත හැකි ද යන වග. එතුමා පවසා සිටියේ මෙහිදී වන්නේ යම්කිසි තරංගයක බලපෑම නිසා මෙය සිදු වන බවයි.

එනිසා යම් නරක දෙයකට මෙය යෙදුවහොත් තමාගෙන් පිට වන්නේ නරක කිරණ බැවින් පළමුව එම කිරණ තමාට හානි සිදු කිරීමට ඇති ඉඩකඩ බෙහෙවින් වැඩි බව එතුමා කියා සිටියා.

ගැටළුවකට තියෙන්නෙ අපි ඉන්න සමාජයෙ හුඟාක් අයට අවශ්‍ය මහ ජරා වැඩ වීමයි. එහෙම ලෝකයක රටක මෙබඳු දේ කතා කිරීමත් සමහර විට නිෂ්ඵල ක්‍රියාවක් වෙන්න පුළුවන්.

ඒත් මම තේරුම් ගත් දෙයක් වෙන අයට නොකිය ඉන්නෙ කොහොමද ? මගෙ හැඟීම එයයි.

Advertisements
This entry was posted in 17. චිත්ත ධර්ම විද්‍යාව මගේ ඇසින්, සිංහල. Bookmark the permalink.

One Response to හිතෙන් වැඩ ගැනීම නොකළ යුතු අවස්ථා

  1. Wathsala Vithanage says:

    This is true. I think this is all about changing your own energy field, which intern has an effect on entangled fields. If you want to see a change in the entangled field then you have to do the same change in your field, which will definitely damage you before the entangle field.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s