හුස්ම ගන්න මෝස්තර

මං හිතනව, හිතනව විතරක් නෙවෙයි, අත්දැකලත් තියෙනව, හුස්ම ගන්න එක එක මෝස්තර ගණනාවක් තියෙනව කියන එක. මට නම් මගෙ හැඟීම් වෙනස් වෙන කොට ඒ හුස්ම ගන්න මෝස්තරය වෙනස් වෙනව.

මේ දේ ගැන ලියන්න ගත්තට ඒකට හරියට කරුණු නෑ වාගෙ. මට වඩා අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් මෙතන ඉඳන් ලියාවි කියන බලාපොරොත්තුවෙන් මෙතනින් ඒ කතාව නවත්තන්නම්.

Advertisements
This entry was posted in 04. හැඟීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to හුස්ම ගන්න මෝස්තර

  1. චරිත says:

    අපි සතුටින් ඉන්නකොට කේන්ති ගියහම භය උණහම හුස්ම ගන්න විදිය වෙනස් වෙන එක ගැනද කියන්නෙ?

    • kumudupinto says:

      ඔව්. කේන්තිය කියන්නෙ එක හැඟීමක් විතරයි. හව ඔය කොච්චරවත් තියෙන්නෙ එක එක ජාතියෙ හැඟීම්.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s