අපේ කාලයේ ගරහදින්නලා

මේ කතාව මං අහපු එකක්. ඒත් ඒකෙන් මෙහි කතා රසයට බාධා වෙන එකක් නෑ.

මුල් යුගයේ උත්තම සාදු එක්ක තරහ පිරිස් හුඟාක් ඉඳල තියෙනවා. සමහරුන්ට අපි එතුමාට සාදු කියල අමතන එකත් ප්‍රශ්ණයක් වුණා. මේ කාලයේ එක් මනුස්සයෙක් හිතල තියෙනවා ඇත්තටම උත්තම සාදුට බොහෝම නැහැදිච්ච අමනුස්ස වැඩක් කරන්න. මේ මනුස්සයා උත්තම සාදු ඇතුළු සසුන සෙනසුනේ සාදුල පිරිසට දානෙකට ආරාධනා කරල.

එහිදී සකස් කරපු එක් ආහාරයකට වීදුරු කටු කුඩු කරල දාල. ඒ මනුස්සය කියල තියෙනව පර සිත් පේනවද කියල බලමුකො කියල.

ඒ දානෙට වඩින්න ඉස්සෙල්ල උත්තම සාදු අනෙක් සාදුලට කියල තියෙනව, අහවල් කෑමට වීදුරු කටු කුඩු කරල දාල තියෙනවය, හමන්ගේ ගුරුවරයා දස කසිණ වඩපු කෙනෙක් කියල විස්වාස කරනව නම් එය සිහි කරල වළඳන්නය, මුකුත් වෙන්නෙ නැත ය කියල. එතුමා ත් දානෙට වැඩල. අර ආහාරයෙන් බෙදන කොටත් ඒක පිළි අරගෙන දානෙත් වළඳළ. මුකුත් වෙලා නෑ.

ඕන්න සීලවන්තයින්ට අපේ බෞද්ධයො සලකන හැටි.

Advertisements
This entry was posted in 02. මා දුටු බුදු දහම, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s