කළු-සුදු හා වර්ණ පරිගණක

මේ කතාවත් මම කම්පියුටර්ලින්ක් ආයතනයෙ සේවය කරන කොට වෙච්ච දෙයක්.

එක දවසක් සිසුවෙක් මගෙන් අහනවා “සර්, මේ ආයතනයෙ තියෙන ඔක්කොම කම්පියුටර් කළු-සුදු ඒව නෙ. ඇයි ඒ ? ” කියල. මම කිව්වා “අපොයි නෑ. මේ ඔක්කොම වර්ණ.” එතකොට අර ලමය ආයෙත් කියනව “ඒ වුනාට මේ කම්පියුටරය දැම්මහම පේන්නෙ කළු-සුදු හැටියට නෙ” කියල.

ඒ කාලෙ Operating System එක හැටියට තිබුණෙ DOS නෙ. එහිදී වර්ණ පරිගණකයක් වුවත් ආරම්භයේදී තිරය දිස් වන්නේ කළු සුදුවලින් වූ අතර පරිගණක වැඩ සටහන් මඟින් අවශ්‍ය වර්ණවලින් තිරයේ නොයෙක් දේ ලිවීම හෝ ඇඳීම කළ හැකි වුණා. මං ඒක ඒ සිසුවට පැහැදිලි කරල දුන්නා.

“ඒ වුනාට සර්, අහවල් ආයතනයෙ නම් ඔක්කොම කම්පියුටර් දාපු ගමන් පාටිනුයි පේන්නෙ.” ඔහු පැවසුවා. මොහොතකින් මට කාරණය අවබෝධ වුණා. “ඒ කම්පියුටර්වලින් පේන්නෙ එක්කො කොළ පාටින් එහෙම නැත්නම් කහ පාටින්. එහෙම නේද ? ” ඔහු එය එසේ යැයි කීවා. මම පැහැදිලි කර දුන්නා ඒ Monochrome Monitors බවත් අපට ඇත්තේ Color Monitors බවත්.

“එක පාටකින් පෙනුනත් ඒක පාටක් නෙ සර්. පස්සෙ පාට ගන්න පුළුවන් වුණත් මේවා මුලින් කළු-සුදු නෙ. ඒක වැඩක් නෑ.” ඒ ඔහුගෙ පිළිතුරයි. ඒ කාලෙ අපෙන් ඉගෙන ගන්න ඒ ජාතියෙ අයත් ආවා.

This entry was posted in 06. පරිගණක අත්දැකීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s