බේබද්දාට නෑකමුත් අමතක වෙයි

එක් බේබද්දෙක් හොඳටම වෙරි වී බාර් එකෙන් එළියට යාමට සැරසෙද්දී මුල්ලක වාඩි වී සිටි තරුණයන් තිදෙනෙකු දිටීය. මේ බේබද්දා වෙරි වූ විට කියන කරන කිසිවක් ඔහු වත් නොදනී. ඔවුන් වෙත ගිය ඔහු, ඔවුන් අතරින් හැඩිදැඩි ම එකා අමතා මෙසේ කීය.

“මං අද උඹලගෙ ආච්චිලගෙ ගෙදර ගියා. මං යනකොට ඒකි හිටිය විදිය. ඈ බොල ඒකි තවමත් හරි ලස්සණයි.:”

හැඩිදැඩි තරුණයා දෙස අනෙක් මිතුරන් දෙදෙනා බැලීය. ඔහු මෙබඳු විහිළු නොරිස්සූ කෙනෙකි. කොයි මොහොතේ හෝ මහළු මිනිසා ගේ වෙරි හිඳෙනු ඇත.

මහළු මිනිසා ඔහුගේ මිත්තණිය අලලා නොයෙක් නොසරුප් බස් දොඩයි. හැඩිදැඩි මිනිසා තවමත් නිහඬය. මිතුරන් ගේ ද කුතුහලය ඇවිස්සුණේ මේ මිනිසාගේ අරුම පුදුම ගොළුවත නිසා ය. මින් පෙර නම් ගසක කොළයක් වැටුනත් ඇවිස්ස්න මොහු අද හොඳටම නිහඬය.

මහළු මිනිසා කෙනෙකුගේ කනට නොඇසිය යුතු වදන් ද දොඩන්නට විය. එ විගස ඒ බස් නොඉවසූ හැඩිදැඩි තරුණයා නැගිට්ටේය.

“සීයෙ, හොඳ හිතින් ගෙදර යනවද ? මං ගෙදරදි බලා ගන්නම්.”

This entry was posted in 20. රස කතා, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to බේබද්දාට නෑකමුත් අමතක වෙයි

 1. The Cowboy Strode into the Restaurant yelling…
  “Alright alright who is the wise guy who painted my horse yellow?”
  There was silence in the Restaurant.
  “Show Your Self,if you dare ! ” Shouted the Cowboy.

  A 7-foot tall,mean looking charactor got up from a table and rested his hands on his gun handles. “I did it “. He said coolly.
  “What did you want to tell me ?”

  The cowboy swallowed hard.
  “I thought you’d like to know”
  he said,
  “the first coat is dry”

 2. Hasitha says:

  නියම කතාව 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s