හැන්ද නැවීම

කලකට ඉස්සර Matrix කියල චිත්‍රපටයක් ආවා යොවුන් විය කුල්මත් කළ. ඒත් ඒ චිත්‍රපටයෙ අගය හුඟාක් දැනෙන්නෙ බුද්ධ ධර්මයෙ නොයෙක් කාරණා එක්ක ඉන්න අයට.

ඇත්තටම මේ චිත්‍රපටය තුන් ඈඳුතු ඒ කියන්නෙ කොටස් තුනකින් යුක්ත වුණාට වැඩියෙන්ම හිතට වැදුණෙ පළවෙනි කොටසයි. අපේ සුප්‍රසිද්ධ තුන් ඈඳුතු නව කතා පාදක කරගෙන ගහපු චිත්‍රපට තුනෙනුත් ම්ං හිතන්නෙ හොඳම එක තමයි පළවෙනි එක.

චිත්‍රපටයෙ ප්‍රධාන චරිතය Neo. ඒ වචනයෙ අකුරු එහා මෙහා කළහම අපට One කියන වචනය ලැබෙනව. කතාවෙ හැයියට ඔහු තමයි නියම කෙනා (The One). ඉතින් ඔහු දවසක් යනව පේන් කියන්නියක් හමු වෙන්න. ඇය කතා කරන තෙක් එළියේ ඉන්න ඔහු දකිනවා කුඩා දරුවන් පිරිසක් චිත්ත බලයෙන් යම් යම් දේ කරන හැටි.

එයින් එක් දරුවෙක් හිතේ බලයෙන් හැන්දක් නවන හැටි බලා සිටින Neo එයට උත්සාහ කළත් ඔහුට එය හරුයට කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එවිට අර දරුවා ඔහුට කියනව “හැන්ද නවන්න උත්සාහ ගන්න එපා. ඒ වෙනුවට ඔබ ම නැවෙන්න උත්සාහ ගන්න. ඇත්තටම හැන්ද කියලා දෙයක් නැහැ.”[ Don’t try to bend the spoon. Try to bend yourself. In fact there is no spoon.]

මේ චිත්‍රපට මාලාවෙ දෙවන කොටසෙදි හරි තුන්වන කොටසෙදි හරි Neo ට යන්න වෙනවා ලොකු යුද්ධයකට. ගමන ඇරඹීමට පෙර ඔහුට කාගෙන්දෝ තෑග්ගක් ලැබෙනව. ඒක කුඩා පෙට්ටියක්. එය ඇර බලන විට ඒ පෙට්ටිය තුළ කුඩා හැන්දක් සමඟ “මෙතන හැන්දක් නැත.” යනුවෙන් ලියූ වැකියක් ඔහුට ලැබෙනව. ඔහු අවසානයේ ජය ලබා ගන්නවා.

ඇත්තටම අද අපි හැමෝම උත්සාහ කරන්නෙ හැඳි නවන්න නෙ. ඒත් අපි අතරින් කවුරුහරි දිනල එහෙම තියෙනවද ?

This entry was posted in 13. නිර්මාණයක රස විඳීම, සිංහල. Bookmark the permalink.

3 Responses to හැන්ද නැවීම

 1. Wathsala Vithanage says:

  I could not keep myself away from commenting on this post with three golden quotes from three of the (most) prmoninat founders of Qauntum Mechanics.

  Everything we call real is made of things that cannot be regarded as real.
  — Niels Bohr —

  What we observe as material bodies and forces are nothing but shapes and variations in the structure of space.
  — Erwin Schrodinger —

  What we observe is not nature itself, but nature exposed to our method of questioning.
  — Werner Heisenberg —

  • kumudupinto says:

   Thank you very much for the comment. Now we should realize that in the universe there is only one truth and one subject. All the other subjects are sub sets of that. I would like to name that subject as Buddhism.

   • Wathsala Vithanage says:

    Yes I agree it is Buddhism.

    Quantum physics thus reveals a basic oneness of the universe
    — Erwin Schrodinger —

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s