අත් හැරීම – නිමාව

පරණ දේවල් අත හරින්න බෑ කියල හිතෙන අය, එහෙම කරන්න ඇත්තටම බැරි අය පරිගණක වැඩ සටහන් ශිල්පීන් වුණහම ඒ අය අළුත් තාක්ෂණික උපක්‍රමවලට අළුත් මෙවලම්වලට නොයා ඒවා ඉගෙන නොගෙන තමන් දන්නා පරණ උපක්‍රම හෝ පරණ මෙවලම් සමඟ ම වැඩ කරමින් ඉන්නවා. ඒකට එක ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි පරණ දැනුම අත හැර ගැනීමට බැරිවීම. අධ්‍යාපනයෙදිත් Learning, Un-Learning හා Re-Learning කියල ක්‍රියාකාරකම් 3ක් තියෙනවා.

ඒ හන්ද අපි ඉහත අභ්‍යාස මඟින් පරණ දැනුම අළුත් දැනුම උකහා ගැනීමට දරුවන් පෙළඹවීම ඉතාමත්ම හොඳ සත් කාර්යයක් කියලයි මං හිතන්නෙ.

ඇත්තටම මෙහිදී දරුවාට තවත් විශ්ලේෂණාත්මක හැකියාවක් ලැබෙනව. ඒ තමයි පරණ දැනුම අත හැර අළුත් දේ සොයා යාම. ඒ සොයා යාමට ඇති උනන්දුවත් ඒ අළුත් දේ වහ වහා ජීර්ණය කිරීමට ඇති හැකියාවත් මේ අභ්‍යාස මඟින් දරුවාට ලැබෙනවා. ඒ හන්දම දරුවා අළුත් ලෝකයට ගැලපෙන වෙනස්වන ලෝකයට ගැලපෙන මහා සත්ත්වයකු බවට පත් වෙනවා. මේ තමයි ඉතා ඉක්මනින් දරුවා පරිනත කිරීමට ඇති හොඳම ක්‍රමය.

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s