බ්ලොග් කියවීම හා ලේ පිරිසිදු වීම

අද මගෙ පෝස්ට් කියවගෙන යනකොට මට ම හිනා. සමහර වෙලාවට මං ම ලියපු ඒව බලල. සමහර වෙලාවට අනුන් මං ගැන ලියපු දේ බලල. මං හිතන්නෙ අනුන්ගෙ බ්ලොග් වගේම තමන් ම ලියන බ්ලොග් ආපහු බලනකොටත් හුඟාක් හිනා වෙන්න පුළුවන්.

එදා මම අහවල් දේ ගැන හිතුව හැටි හා දැන් මම ඒ දේ ගැන හිතන හැටි ගැන කල්පනා කළත් පුදුම වගේම හිනා. ඇත්තටම ලේ පිරිසිදු වෙන්න අමුතුවෙන් බේත් ගන්න ඕනෙ නෑ නෙ. බ්ලොග් එකක් ලියන්න පටන් ගැනීමත් ඒක ඉඳල හිටල වත් ආපහු කියවීමත් හොඳටෝම ඇති මගෙ හිතේ.

Advertisements
This entry was posted in 04. හැඟීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

One Response to බ්ලොග් කියවීම හා ලේ පිරිසිදු වීම

  1. දනුක says:

    හිහි… අද අපි හොඳයි කියලා හිතන දේ තව මාස ගාණකින් වරදියි කියලා හිතෙනවා. සර්ට දැන්මම මෙහෙම හිතෙනවනම් අපිට තව මාස ගාණකින් කොහොම තිතෙයිද අපේ බ්ලොග් දැකලා.. හිහි…. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s