අත් හැරීම – නිමාව

පරණ දේවල් අත හරින්න බෑ කියල හිතෙන අය, එහෙම කරන්න ඇත්තටම බැරි අය පරිගණක වැඩ සටහන් ශිල්පීන් වුණහම ඒ අය අළුත් තාක්ෂණික උපක්‍රමවලට අළුත් මෙවලම්වලට නොයා ඒවා ඉගෙන නොගෙන තමන් දන්නා පරණ උපක්‍රම හෝ පරණ මෙවලම් සමඟ ම වැඩ කරමින් ඉන්නවා. ඒකට එක ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි පරණ දැනුම අත හැර ගැනීමට බැරිවීම. අධ්‍යාපනයෙදිත් Learning, Un-Learning හා Re-Learning කියල ක්‍රියාකාරකම් 3ක් තියෙනවා.

ඒ හන්ද අපි ඉහත අභ්‍යාස මඟින් පරණ දැනුම අළුත් දැනුම උකහා ගැනීමට දරුවන් පෙළඹවීම ඉතාමත්ම හොඳ සත් කාර්යයක් කියලයි මං හිතන්නෙ.

ඇත්තටම මෙහිදී දරුවාට තවත් විශ්ලේෂණාත්මක හැකියාවක් ලැබෙනව. ඒ තමයි පරණ දැනුම අත හැර අළුත් දේ සොයා යාම. ඒ සොයා යාමට ඇති උනන්දුවත් ඒ අළුත් දේ වහ වහා ජීර්ණය කිරීමට ඇති හැකියාවත් මේ අභ්‍යාස මඟින් දරුවාට ලැබෙනවා. ඒ හන්දම දරුවා අළුත් ලෝකයට ගැලපෙන වෙනස්වන ලෝකයට ගැලපෙන මහා සත්ත්වයකු බවට පත් වෙනවා. මේ තමයි ඉතා ඉක්මනින් දරුවා පරිනත කිරීමට ඇති හොඳම ක්‍රමය.

This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s