උපත් හා විපත්

මගෙ ජීවිත කාලෙදි හුඟාල් මෘදුකාංග උපදිනවත් ඒ එක්කම ඒවායෙ මරණයත් දැක්කා. උදාහාරණයක් හැටියට මුලින්ම ආපු පැතුරුම්පත හෙවත් Spreadsheet එක වුණේ Visicalc කියන මෘදුකාංගයයි. ඊට ප්ස්සෙ Multiplan හා SuperCalc ආවා. Lotus 123 ආවා. ඒත් දැන් ඒ එකක්වත් නෑ. එක් කාලෙක PC Magazine කියන සඟරාව හෙව්වා හොඳම Spreadsheet එක මොකක්ද කියල. ඒ කාලෙ MS Excel හා Lotus 123 යන Spreadsheet දෙකම බැබලෙමින් හිටියා. ඒත් තේරුණෙ Quattro Pro කියන Spreadsheet එකයි. අද ඒකත් මැරිලා. ඒ Spreadsheet ගැන සිදුවෙච්ච උපත් හා මරණ.

ඊළඟට දත්ත ගොනු හෙවත් Databases සඳහා වන මෘදුකාංග ගැනත් එහෙමමයි. කාලයක් dBase කියන මෘදුකාංගයත් FoxBase කියන මෘදුකාංගයත් වැජඹෙමින් හිටියා. ඊට පස්සෙ Informix හා Power Builder ඉහළට ආවා. දැන් ඒ එකක්වත් නෑ.

පරිගණක භාෂා ගත්තත් එහෙමමයි. කාලයක් ජනප්‍රියත්වයේ ඉහළින්ම හිටි COBOL වත් RPG වත් අද අහන්නවත් නෑ. ඒ කාලෙ ඉංජිනේරු උපාධිවල ඉගැන්නුවෙ FORTRAN කියන භාෂාව. අද ඒ ගණනය කිරීම් ඔක්කොම ඕනෑම පරිගණක භාෂාවකින් කරන්න පුළුවන්. අද ඉහළින්ම වැජඹෙන්නෙ Java හා C# කියන භාෂා. ඒත් ඒ කී කලෙකද කියන එක දෙය්යො තමයි දන්නෙ.

මම මේ ඔක්කොම ගැන කතා කළේ ඇයි ? ඉස්සර හුඟාක් අය ඉගෙන ගත්තෙ Programming. නමුත් ඒ Pascal Programming වත් COBOL Programming වත් නෙවෙයි. ඒ ඉගෙන ගත්ත දැනුම යම් භාෂාවකට ආදේශ කළා. එතකොට අළුත් පරිගණක භාෂාවක් ආවට ඒක ලොකු දෙයක් වුණේ නෑ. අමුතුවෙන් ඉගෙන ගන්න තිබුණෙ ඒ භාෂාවට ආවේණික වැඩිපුර කෑලි ටික විතරයි.

නමුත් අද Java ඉගෙන ගන්න වැඩි දෙනා හිතන්නෙ ඒක තමයි ලෝකෙ තියෙන හොඳම භාෂාව කියල. ඒ අය ඉගෙන ගන්නෙ Java මිසක් Programming නෙවෙයි. කොයි පරිගණක භාෂාව ගත්තත් ඒක එහෙමමයි. මේක භයානක තත්ත්වයක්. මේකට හේතුව සමහර විට ළඟකදි යම්කිසි පරිගණක භාෂාවක් මැරුණෙ නැති හන්ද වෙන්න පුළුවන්,. ඒත් අළුත් Operating System එකක් ආ දාට මේ ඔක්කොම ඉවරයි.

ඒ හන්ද අපි ඔක්කොමගෙ යුතුකම මේ දේ හරියට අවබෝධ කරගෙන ඊළඟ පරම්පරාවට දෙන එක නේ ද ?

This entry was posted in 06. පරිගණක අත්දැකීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

One Response to උපත් හා විපත්

  1. අද තියෙන්නෙ එකක්වත් හරියට ඉගෙන ගන්නෙ නැතිව වට වන්දනාවෙ යන ස්ටයිල් එකක්….හරි ජාව ගමු..අපිට වැඩක් කියල ප්‍රොග්‍රෑම් 1 ලියවගන්න පුලුවන් අය කී දෙනාද ඉන්නෙ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s