ජීවිතයේ අපට ගමන් කරන්නට ඇති කොටු 12 අඩංගු තුන්වන මට්ටම

අපට දැන් ඉගෙන ගන්නට තියෙන්නෙ තුන්වන මට්ටමයි. මේ මට්ටමේ වම් පැත්තෙ කොටුවෙ ඉන්නෙ සේවකයා. මේ කොටුවට යමෙක් ආවහම එයා හුඟාක් බියගුළු යටහත් පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. එයා කැමති සේවය කරන්න, කාට හරි. දේවවාදියෙක් නම් දෙවියන්ට සේවය කරනව. භෞතික වාදියෙක් නම් විද්‍යාවට සේවය කරනව. කාට හරි සේවය කරනව.

ඒ වගේම මේ මට්ටමේ දකුණු පැත්තෙ කොටුව නියෝජනය කරන්නෙ සේව්‍යයා. මේ කොටුවට යමෙක් ආවහම දඩබ්බර වෙනව. ඔහු හෝ ඇය කවදාවත් (මේ කාලයේ) කිසි කෙනෙකු යටතේ වැඩ කරන්නට කැමති නැහැ. තමන්ගේම දෙයක් කරන්නයි කැමති, ඒ මොකක් වුණත්.

පහත දැක්වෙන්නෙ අප මේ වන විට ඉගෙන ගත් මට්ටම් 3ම අඩංගු රූපයයි.

Levels 1, 2 & 3

Levels 1, 2 & 3

ඒ වගේම වම් පැත්තෙ කොටුවට ආ යමෙක් සියුම් කුතුහලය දනවන ශාස්ත්‍ර ඉගෙන ගන්නා නමුත් තමා දන්නා ශාස්ත්‍රයන් ක්‍රියාවට නැඟීමට ශක්තියක් නැති කෙනෙකු හැටියටයි ඉන්නෙ. ඒත් දකුණු පැත්තෙ කොටුවෙ කෙනාට හයිය තියෙනවා තමා දත් දේ ක්‍රියාවට නංවන්න.

ඒ වගේම දකුණු පැත්තෙ තුන්වන මට්ටමට ආ කෙනෙක් කෙටි ගමන්වලට, ඒ කියන්නෙ රස්තියාදු ගහන්න හරි කැමතියි. මේ කොටුවෙදි හිටපු ගමන් මොළේ කොලොප්පම් වෙන ගතියකුත් එනවා. සියළුම කළමණාකරුවන් පාහේ මේ කොටුවට අයත් අයයි.

Advertisements
This entry was posted in 11. Duality, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s